Corona en onderwijs en voorlichting 2021-2022

17 augustus 2021

Update: 16 augustus 2021

Nieuw schooljaar start zonder anderhalvemeter afstand

Per 30 augustus vervalt de anderhalvemeterafstandsmaatregel voor het mbo, educatie en VAVO. Het is heel erg fijn dat we onze studenten weer fysiek kunnen onderwijzen. Dat komt de kwaliteit van onderwijs en het sociale leven dat bij studeren hoort uiteraard ten goede. Tegelijk blijven we op alle scenario's voorbereid - het belang en de gezondheid van onze studenten en docenten staat daarbij hoe dan ook voorop. Nu, na de persconferentie van 13 augustus jl., is duidelijk wat dat voor ons betekent.

De maatregelen op een rij:

  • We hanteren een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- praktijklokalen en collegezalen;
  • Het dragen van mondkapjes buiten de les- of collegezalen is nog steeds verplicht. Het mondkapje hoeft niet op in het leslokaal, tenzij het brancheprotocol van de opleiding anders voorschrijft;
  • Studenten en docenten testen zichzelf bij voorkeur twee keer per week preventief. Zelftesten zijn beschikbaar op alle locaties. Bij klachten laat je jezelf testen bij de GGD en blijf je thuis;
  • We houden vast aan de strakke hygiënemaatregelen (handen wassen, hoesten in ellenboog, et cetera) en de looproutes in de gebouwen zodat contact beperkt blijft;
  • We ventileren gebouwen en lokalen optimaal, zoals we dat voor de zomer ook deden;
  • De onderwijsinstellingen gaan samenwerken met GGD’en. Er is informatie en voorlichting over vaccinatie voor studenten tijdens de introductieweken. Verder komen er ‘prikacties’ op locatie: donderdag 2 september kunnen we aansluiten bij de prikactie van de Haagse Hogeschool. We werken aan een eigen ‘prikactie’. Daarnaast kan er op een aantal GGD-locaties zonder afspraak worden gevaccineerd, zie www.prikkenzonderafspraak.nl;
  • In "zit-kantines" is een maximum van 75 personen toegestaan.

Introductieactiviteiten

De introductieactiviteiten voor het onderwijs mogen ook zonder afstand plaatsvinden. Voor overige introductieactiviteiten gelden de gebruikelijke algemene regels voor horeca (zoals het houden van 1,5 meter afstand en het hebben van een vaste zitplek) en de regels voor evenementen (afhankelijk van een coronatoegangsbewijs een beperktere capaciteit of een maximum aantal mensen). Het gaat dan om activiteiten buiten de onderwijsinstellingen of op de instelling maar met een sociaal karakter zoals kennismakingsfeesten en sociale activiteiten van studenten-, studentensport- en studieverenigingen.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo. Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen