Veiligheid boven alles

In de veiligheidssector draag je een steentje bij aan een veilige samenleving. Defensie, Koninklijke Marechaussee, Politie en Beveiliging zijn onmisbaar bij het bewaken en handhaven van de orde en veiligheid in onze samenleving.

Orde, Veiligheid en Vooropleidingen Defensie

Werken in deze sector vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een goede samenwerking met anderen. Ook is het van groot belang dat je goed met verschillende soorten mensen kunt omgaan, sportief bent en sterk in je schoenen staat. Dan kun je het verschil voor anderen écht maken.

Wil je je steentje bijdragen aan een veilige maatschappij?

Iedere dag is anders in dit beroep.

Alle opleidingen in Veiligheid


Wil je gaan werken in de beveiligingsbranche, ordehandhaving of openbaar toezicht en veiligheid, dan kies je voor de opleiding Beveiliger, Coördinator beveiliging of Handhaver toezicht en veiligheid. Als je wilt gaan werken bij Defensie, kies dan voor één van de Vooropleidingen Defensie.

Beveiliging

In de beveiliging kun je werken in de beveiligingsbranche of ordehandhaving. Je taken zijn onder andere bewaken, beveiligen, observeren, signaleren, alarmeren en rapporteren. Ook kun je kiezen voor de opleiding Beveiliger, oriëntatie Koninklijke Marechaussee.

Toezicht en veiligheid

De handhaver toezicht en veiligheid houdt toezicht op of assisteert bij een juist gebruik van de openbare ruimte. Je bent hierbij een eerste professionele schakel in de keten van publieke veiligheid.

Veiligheid en Vakmanschap

Wil je een uitdagende baan bij Defensie, maar ben je te jong? Dan kun je bij ons een van de vooropleidingen Defensie volgen. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor samenwerken, discipline, houding, motivatie en lichamelijke conditie.

Je kunt alles bereiken, als je maar doorzet. Geen inzet, geen diploma. En bereid je goed voor zodat je weet waar je aan begint. Je hebt je toekomst aan jezelf te danken.

Kies maar uit!


- Beveiliging Als coördinator beveiliging of beveiliger werk je in de beveiligingsbranche. Je taken zijn onder andere bewaken, beveiligen, observeren, signaleren, alarmeren en rapporteren. Na de opleiding kun je solliciteren naar een functie in de beveiligingsbranche of ordehandhaving.

- Toezicht en veiligheid De handhaver toezicht en veiligheid houdt toezicht op of assisteert bij een juist gebruik van de openbare ruimte. Je bent hierbij een eerste professionele schakel in de keten van publieke veiligheid.

Geen dag is hetzelfde!


- Beveiliger, oriëntatie Koninklijke Marechaussee Kies je tijdens de opleiding Beveiliger voor het keuzedeel Koninklijke Marechaussee, dan volg je de opleiding Beveiliger niveau 2 en loop je stage binnen ons leerbedrijf beveiliging. Binnen de opleiding werk je aan de juiste beroepsvorming en zal het als een blauw lint door de opleiding heen lopen. Tijdens de opleiding heb je vijf oriëntatieweken bij de Koninklijke Marechaussee. Na deze weken word je beoordeeld door de Koninklijke Marechaussee.

- Vooropleidingen Defensie Wil je een uitdagende baan bij Defensie, maar ben je te jong? Dan kun je bij ons een van de vooropleidingen Defensie volgen. Tijdens de opleiding Aankomend medewerker grondoptreden en Aankomend onderofficier grondoptreden is er veel aandacht voor samenwerken, discipline, houding en motivatie. Daarnaast werk je hard aan je lichamelijke conditie. Een belangrijk deel van je opleiding vindt plaats op een kazerne van Defensie zodat je je goed kunt oriënteren!

Wil je persoonlijk studieadvies?

Studie en Loopbaancentrum

Waldorpstraat 41 2521 CA Den Haag
Alles is onder controle, want ik let op.
Bram, student Orde en Veiligheid

Onze scholen

School voor

Orde en Veiligheid