Centrale Studentenraad

Over de studentenraad

Studieresultaten en rendementen zijn goede indicatoren om het succes van scholen en opleidingen te meten. Maar wat doe je als deze tegenvallen? Wat de Centrale Studentenraad (CSR) betreft ga je dan als eerste met de studenten zelf in gesprek om te achterhalen wat er anders moet. Studenten zijn immers de eindgebruikers en zij hebben daardoor veel kennis en kunde in huis om concrete verbeteringen aan te dragen waar de school mee aan de slag kan. Dit is ook de belangrijkste functie van de CSR: zorgdragen voor betrokkenheid van studenten bij het verbeteren van het onderwijs.

Contact: studentenraad@rocmondriaan.nl

Dit zijn de portefeuilles van de Studentenraad:

Voorzitter & Secretaris:
De CSR krijgt veel verzoeken. Dit kan gaan over formele instemmingsverzoeken, maar ook om deel te nemen aan een (externe) themabijeenkomst. De voorzitter en secretaris zijn het eerste aanspreekpunt van de CSR om dit allemaal in goede banen te leiden.

Thema’s: Bijhouden CSR mail, eerste contactpersoon, PR en (extern)netwerk.

Kansengelijkheid & veiligheid:
Het is belangrijk dat elke studenten een fijne tijd heeft op ROC Mondriaan. Helaas komt het nog steeds voor dat studenten gepest of gediscrimineerd worden om wie ze zijn of waar ze voor staan. De CSR geeft daarom speciaal aandacht aan kansengelijkheid en veiligheid.

Thema’s: Stagediscriminatie, extra ondersteuning, GSA, studentrendementstesten, veiligheid en NPO.
Faciliteiten:
Om goed onderwijs te kunnen volgen zijn faciliteiten heel belangrijk. De CSR geeft daarom speciale aandacht aan dit onderwerp zodat bijvoorbeeld onze schoolgebouwen en klaslokalen in goede staat zijn en het lesmateriaal van voldoende kwaliteit is en gebruikt wordt. Ook het rooster valt hieronder.

Thema’s: Schoolgebouw, lokalen, meubilair, rooster, studiemateriaal, intranet en klachtenafhandeling.

Studentparticipatie:
ROC Mondriaan heeft gemiddeld 20.000 studenten, verdeeld over 24 scholen. Om goed te weten wat de studenten van ons onderwijs vinden heeft de CSR een aparte portefeuille studentparticipatie opgetuigd waarin gekeken wordt naar de manier waarom al deze scholen de student betrekken bij onderwijsvorming. Waar nodig helpt de CSR om dit beter te maken door bijvoorbeeld deelraden op te zetten of panels te organiseren.

Thema’s: studentendeelraden, panels, participatiemedewerkers, JOB (monitor) en alumnibeleid.

Onderwijskwaliteit:
Wanneer is een les goed? Met deze vraag houdt de CSR zich continue bezig. Daarom is er een aparte portefeuille onderwijskwaliteit opgezet om het ROC daarbij te helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan onder excellentie, hybride onderwijs en LOB.

Thema’s: Excellentie, hybride onderwijs, docentenkwaliteit, Burgerschap, LOB, SLB, innovatie en lerarentekort.

Communicatie:
Voor de CSR is het belangrijk om zichtbaar te zijn. Deze portefeuille richt zich op de promotie van de CSR en de medezeggenschap in het algemeen.

Thema’s: Instagram, SpotOn en campagne CSR.)

De studentenraad is één van de beste plekken om jezelf te ontwikkelen.

Diëgo Bhoelan

De Centrale Studentenraad (niet compleet) in november 2022