ISK Onderwijs (ISK/ESK)

ISK Onderwijs (ISK/ESK)

Om onderwijs te kunnen volgen is het van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst en bekend bent met de Nederlandse samenleving en het Nederlandse onderwijssysteem. ISK/ESK is een voltijdopleiding die je helpt bij het leren lezen-luisteren-spreken-schrijven van de Nederlandse taal en je leert welke vaardigheden en competenties in de Nederlandse samenleving belangrijk zijn.

Waarom ISK- onderwijs?

Wij vinden het belangrijk dat elke student een leertraject doorloopt dat past bij haar of zijn eigen tempo. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning horen hierbij. Klassen zijn ingedeeld op niveau en leertempo. Op deze manier bereiden wij je voor op je toekomst.

Voor wie is ISK-onderwijs?

Ben je tussen de 16 en 27 jaar, nieuw in Nederland en wil je een diploma gaan behalen in Nederland maar is je Nederlandse taalniveau nog niet voldoende? Dan is dit traject geschikt voor je.

Wat kun je verwachten?

De nadruk ligt op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid bij het lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast volg je vakken zoals rekenen, kennis van de Nederlandse samenleving, digitale vaardigheden, loopbaan oriëntatie, Engels en Wiskunde.

Over de lessen:

  • het is een voltijdtraject
  • de lessen vinden doordeweeks plaats tussen 9.00-16.30 uur

Doorstroommogelijkheden

Na afloop van het traject kun je doorstromen naar

  • entreeonderwijs
  • een mbo-opleiding niveau 2 t/m 4
  • het vavo-onderwijs (mavo, havo of vwo)

Aanmelden en kosten

ISK

Je kunt je kosteloos aanmelden als je recht hebt op dit onderwijs. Hier zitten de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • je bent tussen 17 en 22 jaar oud
  • je bent korter dan twee jaar in Nederland

ESK

Voldoe je niet aan de ISK eisen als hierboven genoemd, dan is het mogelijk om toch het onderwijstraject te volgen voor de periode van één jaar, maar dan zitten er wél kosten aan verbonden. Je wordt dan ingeschreven op niveau 1 van het mbo. Neem contact met ons op als je vragen hebt of je al dan niet aan alle eisen voldoet.

Contactgegevens:
ISK/ESK

Meppelweg 339
2544 ED in Den Haag
ISK@rocmondriaan.nl
088 666 1332

ISK/ESK is een Mondriaanvoorziening van BAS: Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten.

Samen kom je verder dan alleen