Vragen en antwoorden coronavirus en ROC Mondriaan

[Update 20 september 2021]

De overheid heeft verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd vanaf 25 september. Hier lees je hoe het zit met de regels binnen Mondriaan voor 25 september en daarna. Ook vind je een overzicht van andere veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs en de coronamaatregelen.

Wat betekenen de aangekondigde versoepelingen voor studenten van Mondriaan?

Tot 25 september blijven de gewone coronamaatregelen gelden. Sinds 30 augustus is de 1,5 meter maatregel al vervallen voor het mbo, educatie en VAVO. Wij kijken wat veilig kan in onze gebouwen. Afstand houden hoeft dus niet meer maar blijft verstandig. Houd rekening met elkaar.

Studenten worden door hun school geïnformeerd over wat dit concreet voor hen betekent.

Mondkapjesplicht buiten de les- of collegezaal

Het dragen van mondkapjes blijft verplicht tot 25 september buiten de les- of collegezalen. Het mondkapje hoeft niet op in het leslokaal, tenzij het brancheprotocol van de opleiding anders voorschrijft.

Na 25 september vervalt ook de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen.

Hoe organiseert Mondriaan verder onderwijs en examens op school?

  • Studenten en medewerkers volgen de instructies van het RIVM:
  • 1,5 meter afstand is niet meer nodig
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Was regelmatig je handen
  • Blijf thuis met verkoudheidklachten
  • Blijf thuis als je een huisgenoot hebt die koorts heeft en benauwdheidsklachten
  • We hanteren tot 25 september een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- praktijklokalen en collegezalen.
  • In "zit-kantines" is tot 25 september een maximum van 75 personen toegestaan.

Wanneer blijf ik thuis en wanneer mag ik (weer) naar school?

Moet ik me ook laten testen bij klachten als ik volledig gevaccineerd ben? Wanneer mag ik weer naar school? Bekijk de coronabeslisboom voor de antwoorden.

Overheid stelt zelftesten beschikbaar

De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van Mondriaan. Met een zelftest kunnen studenten en medewerkers zonder klachten zichzelf vrijwillig testen. Voor medewerkers en studenten die dat willen biedt dat extra zekerheid.

Zijn er zelftesten te krijgen op school?

Ja. De zelftesten zijn ook op school verkrijgbaar. Het belang en de gezondheid van onze studenten en docenten blijft voorop staan. Daarom bieden we op alle locaties zelftesten aan voor zowel studenten als docenten. Zo kunnen studenten en docenten zichzelf bij voorkeur twee keer per week preventief testen. De regel om jezelf bij klachten te laten testen bij de GGD geldt ook in het nieuwe schooljaar.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Hoe zit het met internationale reizen voor studenten?

Vanaf 1 oktober kunnen studenten weer op internationale stage en studiereis.

Hoe zit het bij Mondriaan met de ventilatie?

De klimaatinstallaties in alle gebouwen voldoen aan de eisen. Mondriaan voldoet voor alle gebouwen aan de zogenoemde “Frisse school norm B”. De Frisse school is een bouwnorm voor het onderwijs. De gebouwen van Mondriaan zijn goed geventileerd en voldoen aan de norm. Daarbovenop wordt nu extra geventileerd: 30m3 per persoon per uur, met buitenlucht. Er wordt dus geen binnenlucht hergebruikt. De luchtkwaliteit wordt met grote regelmaat gemonitord.

Gaan de Open Dagen door?

Voor ROC Mondriaan geldt dat voorlichtingen zoals de Open Dag en Mondriaan Markt ook weer op locatie plaatsvinden. Bekijk hier onze Open Dagen voor komend jaar.

Waarop baseert het ROC Mondriaan zijn coronabeleid?

Wij volgen de websites van de Rijksoverheid en RIVM. Waar nodig hebben we contacten met de regionale GGD, MBO Raad en de gemeente.