Vragen en antwoorden coronavirus en ROC Mondriaan

[Update 24 juni 2021]

De overheid heeft besloten om het mbo meer ruimte te geven om fysiek les te krijgen.

Wat betekent dit voor Mondriaan?

De extra ruimte komt bovenop de uitzonderingen die al gemaakt waren voor het mbo. Fysiek onderwijs was al mogelijk voor:

  • Kwetsbare studenten

  • Praktijkonderwijs en vervangende stages op school

  • Examens en tentamens

Bij onderwijs op school blijven de gewone coronamaatregelen gelden. Zo moeten studenten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarom bekijkt Mondriaan wat veilig kan in onze gebouwen, ook voor de uitzonderingen die zijn gemaakt.

Studenten worden door hun school geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

Overheid stelt zelftests beschikbaar

De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van Mondriaan. Met een zelftest kunnen studenten en medewerkers zonder klachten zichzelf vrijwillig testen. Voor medewerkers en studenten die dat willen biedt dat extra zekerheid.

Voor medewerkers en studenten met klachten geldt nog steeds dat je moet laten testen bij de GGD. Dan is de zelftest namelijk minder betrouwbaar. Dat kan via Coronatest.nl - Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

De testen worden per school beschikbaar gesteld, zodat medewerkers en studenten die dat willen er gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Hoe organiseert Mondriaan verder onderwijs en examens op school?

Studenten en medewerkers volgen de instructies van het RIVM:

  • Houd 1,5 m afstand
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Was regelmatig je handen
  • Blijf thuis met verkoudheidklachten
  • Blijf thuis als je een huisgenoot hebt die koorts heeft en benauwdheidsklachten

Moet ik tijdens online lessen mijn camera aanhouden?

Ja. Een online is gewoon een les. Zo kunnen studenten actief meedoen met de les. De docent kan daar dan ook op meekijken en zien of de student aanwezig is. Digitale gedragsregels.

Als er zwaarwegende redenen zijn waarom een student de camera niet aan kan of wil doen, dan bespreekt de student dit voorafgaand aan de les met zijn docent.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels vanaf 26 juni. Bijna alles kan op anderhalve meter. Mondkapjes zijn niet meer nodig in onze scholen, tenzij de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd.

Internationale reizen voor studenten

Internationale stages gaan tot 1 oktober 2021 niet door, met een uitzondering voor Caribisch Nederland.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.

Gaat Mondriaan soepeler om met het bindend studieadvies vanwege corona?

Na hun eerste jaar krijgen mbo-studenten een bindend advies of ze de studie voort kunnen zetten. Dat is wettelijk geregeld. Voor het mbo is afgesproken dat het bindend studieadvies gehandhaafd blijft tijdens corona.

Als studenten vertraging oplopen of wat langer de tijd nodig hebben om te laten zien dat de studie bij ze past, kunnen zij soms wat langer tijd krijgen voor ze het definitieve advies krijgen. Speelt dit bij jou? Ga er op jouw school over in gesprek.

Hoe gaat Mondriaan om met voorlichting en Open Dagen?

Tot de zomer biedt Mondriaan kleinschalig locatiebezoeken aan. Klik hier voor meer informatie.

Hoe zit het bij Mondriaan met de ventilatie?

De klimaatinstallaties in alle gebouwen voldoen aan de eisen. Mondriaan voldoet voor alle gebouwen aan de zogenoemde “Frisse school norm B”. De Frisse school is een bouwnorm voor het onderwijs. De gebouwen van Mondriaan zijn goed geventileerd en voldoen aan de norm. Daarbovenop wordt nu extra geventileerd: 30m3 per persoon per uur, met buitenlucht. Er wordt dus geen binnenlucht hergebruikt. De luchtkwaliteit wordt met grote regelmaat gemonitord.

Hoe worden studenten geïnformeerd door Mondriaan?

Scholen informeren hun studenten via de schoolmail, dus op het Mondriaan mailadres van de student. Voor alle studenten geldt daarom dat zij deze mail goed in de gaten moeten houden.

Wat betekent dit in het schooljaar 2020-2021 voor stages?

Het doorgang laten vinden van stages kan voor sectoren ingewikkeld zijn, omdat het werk wegvalt. Studenten zonder werk of stage krijgen, voor zover nodig, een extra lesdag met vervangende lessen of opdrachten in school aangeboden.

Voor ROC Mondriaan staat voorop dat de voortgang van de opleiding niet in gevaar komt. Daarom kan de stagebegeleiding anders zijn dan gebruikelijk. Voor sommige stages worden alternatieven gezocht. In alle gevallen zal de examencommissie bij de beoordeling van stages rekening houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

De school informeert de student over wat er voor hem of haar van toepassing is. Stagebedrijven vragen we in contact te treden met hun stagebegeleider over hoe we elkaar in deze lastige periode zo goed

mogelijk kunnen ondersteunen. Eventueel kunnen bedrijven ook contact opnemen met stage.infopunt@rocmondriaan.nl

Hoe volgt het ROC de actuele ontwikkelingen?

Wij volgen de websites van de Rijksoverheid en RIVM, naast alle bekende nieuwssites. Waar nodig hebben we contacten met de regionale GGD, MBO Raad en de gemeente.

Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen. Als je nu al een vraag hebt over een opleiding of een voorlichting, kun je die hier stellen.