Vragen en antwoorden coronavirus en ROC Mondriaan

[Update 19 oktober 2020]

Hoe ziet het onderwijs bij Mondriaan er in het schooljaar 2020-2021 uit?

Coronabesmettingen zijn de afgelopen periode verder opgelopen, juist ook in onze regio. Bij ROC Mondriaan geldt na de herfstvakantie, vanaf maandag 26 oktober, een mondkapjesplicht. Hieronder staan alle nu geldende maatregelen op een rij. Uiteraard houden we ontwikkelingen in de gaten en doen we aanpassingen als dat nodig is.

Lessen worden zoveel mogelijk online gegeven

Scholen houden hierin de ruimte om eigen afwegingen te maken. Deze afweging zal echter scherper worden bezien. Dat blijft gebeuren aan de hand van de prioriteiten die bij Mondriaan zijn vastgesteld: 

  • Kwetsbare groepen,  

  • Examinering,  

  • Praktijkonderwijs/BPV.  

Daar waar daarnaast nog ruimte is, benutten we die uiteraard nog zo veel mogelijk, maar online lessen hebben de voorkeur.  

Mondkapjesplicht

De overheid bereidt op dit moment een landelijke mondkapjesplicht voor. Duidelijk is dat die landelijke plicht ook gaat gelden in het mbo, net als in het hbo en wo. Als overbrugging tot de landelijke regeling er is, voert Mondriaan per 26 oktober vast een mondkapjesplicht in.

Waarom wacht Mondriaan met de mondkapjesplicht niet op de landelijke regeling van de overheid?

Mondriaan neemt dit besluit om medewerkers en studenten zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden en om discussies te voorkomen. Het belangrijkste is natuurlijk dat mondkapjes, in combinatie met de 1,5 meter, zorgen voor extra veiligheid voor ons allemaal. Zo zorgen we met elkaar dat ons onderwijs zo veilig mogelijk is.

Waar geldt de mondkapjesplicht bij Mondriaan?

De mondkapjesplicht geldt – net als het dringend advies dat al van kracht was - in ‘verkeerssituaties' (zoals de gangen, trappenhuizen en in de leslokalen tot het moment dat je gaat zitten). In die situaties kan het lastig zijn om 1,5 meter afstand altijd te waarborgen. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers.

In de lokalen mag het mondkapje af als je eenmaal zit. Studenten zitten hier op 1,5 meter afstand tot elkaar. Verder blijft gelden dat je mondkapjes draagt in lessen waar 1,5 meter niet altijd kan worden gegarandeerd, zoals bijvoorbeeld in specifieke praktijklessen.

Hoe gaat Mondriaan om met coronabesmettingen van studenten of huisgenoten?

Klik hier voor onze beslisboom om te kijken of je naar school mag komen.

Internationale reizen voor studenten
Het besluit dat studenten niet naar het buitenland mogen is verlengd tot 1 januari 2021.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.

Hoe gaat Mondriaan om met voorlichting en Open Dagen?

In 2020 biedt Mondriaan alleen online voorlichting aan. Dan gaat het om de Open Dag op 10 november. Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dag. Als je nu al een vraag hebt over een opleiding of een voorlichting, kun je ook via de website stellen.

Het voortgezet onderwijs mag helemaal weer fysiek naar school, waarom kan dat niet bij Mondriaan?

Dat klopt. Het is een Kabinetsbesluit om het voortgezet onderwijs per september wel volledig voor fysiek onderwijs te openen en het mbo niet. Het Kabinet ziet daartoe nog geen mogelijkheid omdat de gezondheidsrisico’s bij jongeren boven de 16 sterk toenemen en de gemiddelde leeftijd op het mbo hoger is dan op het vo.

Hoe organiseert Mondriaan verder onderwijs en examens op school?

Studenten en medewerkers volgen de instructies van het RIVM:

  • Houd 1,5 m afstand

  • Draag een mondkapje

  • Hoest en nies in je elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Was regelmatig je handen

  • Blijf thuis met verkoudheidklachten

  • Blijf thuis als je een huisgenoot hebt die koorts heeft en benauwdheidsklachten

Hoe zit het bij Mondriaan met de ventilatie?

De klimaatinstallaties in alle gebouwen voldoen aan de eisen. Mondriaan voldoet voor alle gebouwen aan de zogenoemde “Frisse school norm B”. De Frisse school is een bouwnorm voor het onderwijs. De gebouwen van Mondriaan zijn goed geventileerd en voldoen aan de norm. Daarbovenop wordt nu extra geventileerd: 30m3 per persoon per uur, met buitenlucht. Er wordt dus geen binnenlucht hergebruikt. De luchtkwaliteit wordt met grote regelmaat gemonitord.

Hoe worden studenten geïnformeerd door Mondriaan?

Scholen informeren hun studenten via de schoolmail, dus op het Mondriaan mailadres van de student. Voor alle studenten geldt daarom dat zij deze mail goed in de gaten moeten houden.

Wat betekent dit in het schooljaar 2020-2021 voor stages?

Het doorgang laten vinden van stages kan voor sectoren ingewikkeld zijn, omdat het werk wegvalt. Studenten zonder werk of stage krijgen, voor zover nodig, een extra lesdag met vervangende lessen of opdrachten in school aangeboden. Voor ROC Mondriaan staat voorop dat de voortgang van de opleiding niet in gevaar komt. Daarom kan de stagebegeleiding anders zijn dan gebruikelijk. Voor sommige stages worden alternatieven gezocht. In alle gevallen zal de examencommissie bij de beoordeling van stages rekening houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.   

De school informeert de student over wat er voor hem of haar van toepassing is. Stagebedrijven vragen we in contact te treden met hun stagebegeleider over hoe we elkaar in deze lastige periode zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Eventueel kunnen bedrijven ook contact opnemen met stage.infopunt@rocmondriaan.nl

Hoe volgt het ROC de actuele ontwikkelingen?

Wij volgen de websites van de Rijksoverheid en RIVM, naast alle bekende nieuwssites. Waar nodig hebben we contacten met de regionale GGD, MBO Raad en de gemeente.