Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

27 mei 2021

Update: 24 juni 2021

De overheid heeft besloten om mbo scholen meer ruimte te geven om fysiek les te krijgen: alle studenten mogen vanaf 1 maart weer één dag in de week naar school.

Studenten worden door hun school geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

In de persconferentie van 18 juni is bekendgemaakt dat vanaf 26 juni weer veel mogelijk is. Bijna alles kan op anderhalve meter. Mondkapjes zijn niet meer nodig in onze scholen, tenzij de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd.

Overheid stelt zelftests beschikbaar

De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van Mondriaan. Met een zelftest kunnen studenten en medewerkers zonder klachten zichzelf vrijwillig testen. Voor medewerkers en studenten die dat willen biedt dat extra zekerheid.

Voor medewerkers en studenten met klachten geldt nog steeds dat je moet laten testen bij de GGD. Dan is de zelftest namelijk minder betrouwbaar. Dat kan via Coronatest.nl - Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

De testen worden per school beschikbaar gesteld, zodat medewerkers en studenten die dat willen er gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Werving en voorlichting

  • Tot de zomer biedt Mondriaan kleinschalig locatiebezoeken aan. Klik hier voor meer informatie.

  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.

  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo. Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen