Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

24 februari 2021

Update: 9 maart

De overheid heeft besloten om mbo scholen meer ruimte te geven om fysiek les te krijgen: alle studenten mogen vanaf 1 maart weer één dag in de week naar school.

Studenten worden door hun school geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

Avondklok

De avondklok is verlengd tot de ochtend van 31 maart. Vanwege de avondklok roostert Mondriaan avondlessen anders in. Zo kunnen studenten en medewerkers van Mondriaan zich houden aan de avondklok.

Er zijn uitzonderingen mogelijk voor praktijkonderwijs, tentamens en examens. Vanaf 3 maart kan ook voor vavo leerlingen een uitzondering worden gemaakt bij het volgen van voorbereidende lessen in de aanloop naar examens en tentamens.

Werving en voorlichting

  • In 2021 biedt Mondriaan vooralsnog alleen online voorlichting aan. Dit betreft de online Open Dag op 20 april.

  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.

  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo. Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen