Geen lessen op school

23 maart 2020

Geen lessen op school; waar mogelijk examinering en onderwijs op afstand

Bij Mondriaan gaan lessen op school tot en met 6 april niet door. Waar mogelijk loopt de examinering en begeleiding wel door. ROC Mondriaan geeft daarbij prioriteit aan studenten die dit jaar hun diploma moeten halen. Ook wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd. Studenten worden hierover geïnformeerd door hun school.

Van maandag 16 maart tot en met 6 april geldt daarom:

  • Studenten hoeven voor hun lessen niet naar school te komen.

  • Examens en begeleiding daarvoor lopen zoveel mogelijk door. Waar mogelijk wordt onderwijs op afstand ingericht. Studenten worden hierover door hun school geïnformeerd.

Maatschappelijke bijdrage

ROC Mondriaan wil zoveel mogelijk bijdragen aan de opgave waar we als samenleving voor staan. Vanuit sommige sectoren krijgen wij het verzoek om studenten (zowel BBL- als BOL-studenten) zoveel mogelijk te laten werken. Bij andere sectoren is het werk juist stilgevallen.

ROC Mondriaan wil waar mogelijk aansluiten bij de behoefte van bedrijven en instellingen om zo bij te dragen aan de continuïteit van de samenleving. Zeker als het gaat om de zorg- en welzijnssector en andere vitale sectoren. Zo doen zorginstellingen een beroep op onze docenten en studenten zorg en welzijn. Samen met de sector kijkt Mondriaan nu hoe zij kunnen worden ingezet.

Meer informatie?

Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen