Topsportbeleid

Onderwijs en Topsport combineren!!

Studeren en topsport: een uitstekende combinatie!

ROC Mondriaan voert een actief topsportbeleid om topsporters en aankomende talenten de kans te geven hun schoolloopbaan en hun sportloopbaan te combineren. Mondriaan werkt hiervoor samen met Den Haag Topsport (onderdeel van Den Haag Marketing).

Onze topsportcoördinator zorgt in samenwerking met de studieloopbaanbegeleider (SLB-er) voor begeleiding van de leerlingen met een topsportstatus.

Aan het begin van het schooljaar worden er in overleg met sporters, coaches en ouders (indien gewenst) afspraken gemaakt over het te volgen traject.

Er wordt voor elke individuele sporter vastgelegd welke begeleiding en ondersteuning door ROC Mondriaan gedurende het schooljaar wordt geboden.

De omvang en de inhoud van de geboden begeleiding en ondersteuning van de school zijn afhankelijk van het sport- en onderwijsprogramma van de sporter, de fase waarin de (sportieve) loopbaan zich bevindt.

Welke faciliteiten kan ROC Mondriaan bieden?

 • toestemming verlenen voor toernooien, trainingen, stages en wedstrijden tijdens onderwijstijd
 • aanpassing van het lesrooster (indien nodig)
 • uitstel van proefwerken, tentamens en examens (indien mogelijk)
 • ondersteuning bieden bij het vinden van een stageplaats (BPV-plaats)
 • extra ondersteuning voor opgelopen studie achterstand

Hoe hoger de lat, hoe groter de voldoening!
Sanne, schaatsster

Over de topsporters


Topsporters die aanspraak willen maken op deze diensten dienen te beschikken over een statustoekenning door NOC*NSF. Het betreft de volgende statussen:

 • IT- status: internationaal talent
 • NT status: nationaal talent
 • Belofte status A- of B-status

Wat wordt er verwacht van de topsporter?

 1. Goede communicatie met de topsportcoördinator, SLB en docenten.
 2. Tijdig trainingstijden, trainingskampen, enzovoort doorgeven.
 3. Gegevens van de begeleider/trainer doorgeven aan de topsportcoördinator en SLB.
 4. Inleveren van een kopie van de topsportpas.
 5. Ruim op tijd toestemming vragen aan de topsportcoördinator voor ingelaste toernooien/ trainingsstages/ wedstrijden.
 6. ROC Mondriaan promoten in de media.
 7. Op tijd aangeven als de combinatie school en sport te zwaar wordt.
 8. Discipline en goed plannen.

Topsportcoördinatoren

School voor Lifestyle, Sport en Bewegen:
Ernst Moerkerken e.moerkerken@rocmondriaan.nl of Marrien Ekelmans m.ekelmans@rocmondriaan.nl

Alle andere scholen binnen ROC Mondriaan: Neem contact op met de School voor Lifestyle Sport en Bewegen.
Per mail via a.zahradnik@rocmondriaan.nl of telefonisch via 06- 28759078.