Nieuwe editie Talent voor Leiderschap

18 maart 2022

Vrijdag was de feestelijke afsluiting van de leergang "Talent voor Leiderschap" dat sommigen misschien nog kennen als 'de Kweekvijver'. Twaalf deelnemers hebben daarvoor een opleidingstraject gevolgd waarin ruimte was voor hun ambities en waarin innovatief denken en werken werd gestimuleerd. Persoonlijke comfortzones werden daarin niet gespaard, alle deelnemers gingen voor stage van een aantal maanden naar scholen met een compleet andere cultuur. In het begin was dat soms even wennen, maar iedereen was het er over eens dat deze aanpak extra leerzaam is geweest. Ook Hans Schutte was aanwezig en sprak de zaal toe. Hij feliciteerde alle deelnemers met het bereiken van deze mijlpaal en vertelde dat zes van hen inmiddels al aan de slag zijn als adjunct-directeur.

Teams aan zet

De deelnemers lieten hun dankbaarheid voor het traject blijken door zelf ook iets aan de organisatie aan te bieden. Met hun tool voor "Teams aan zet" willen ze een bijdrage leveren aan de dialoog binnen de teams. "Teams aan zet" is een ontwikkelingsrichting voor de hele organisatie. Hieraan ligt de overtuiging dat professionals tot betere resultaten komen in teamverband en dat teams die ruimte ervaren meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Met behulp van vragen gebaseerd op de 'waarderende benadering' (Apprecialtive Inquiry AI) kunnen mensen vragen stellen om zo via verschillende benaderingen aan een doel of opdracht te werken. Wie deze kaartjes en het bijhorende boekje ook graag wil ontvangen, kan contact opnemen met de Mondriaan Academie.

Over het deelnemerstraject

Dit traject is belangrijk omdat het zorgt voor behoud en ontwikkeling van eigen medewerkers met talent en ambitie, de zogenaamde 'high potentials'. Het is een middel om medewerkers, die kwaliteit, kennis van en hart voor het mbo hebben, te binden aan onze organisatie. We hebben inmiddels ervaren dat de externe markt ons niet voldoende kan bieden, daarom stond deze leergang open voor talentvolle en ambitieuze medewerkers die werkzaam zijn bij ons ROC en een loopbaanontwikkeling richting management ambiëren. Het programma sluit aan bij de strategie en (kern-) waarden van Mondriaan en bij de praktijk van leidinggevenden.

Op de foto staan van links naar rechts: Simone Graafland, Sander Fase, Roel Gielen, Christine Paalvast, Raoul Anker, Maral Nouri, Sabine Janzing, Esther Blok, Tineke Porschen (Hoofd Mondriaan Academie en projectleider van de leergang), Fatima Lairi, Sabine Kuijt, Rita Bornebroek en Monique Karbaat.


Meer nieuws lezen