Sterk beroepsonderwijs door .. samenwerking

8 februari 2021

In het belang van de leerling of aspirant-student, zorgen we mét elkaar voor een goede doorstroming van het vmbo naar het mbo. Elke student verdient een passende route naar onze opleidingen. Mondriaan en het vmbo zorgen voor die passende route in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Er is in die samenwerking heel veel mogelijk, meer daarover kun je lezen op de site www.sterkberoepsonderwijs.nl.

Programmamanager Wilma Verhoeks*: ‘’Een prachtig voorbeeld van zo’n samenwerking waarbij er echt sprake is van een soepele doorstroom van het vmbo naar het mbo, is de onlangs afgesloten samenwerkingsovereenkomst van ROC Mondriaan met de François Vatelschool. We werkten al langer samen, maar die samenwerking is nu in een nieuw jasje gestoken en aangepast aan de nieuwe mogelijkheden.’’

Over de François Vatelschool

De François Vatelschool is een kleine, overzichtelijke vmbo-school waar 12 tot 18-jarigen de liefde voor koken en bakken direct kunnen omzetten in de praktijk. Vanaf januari 2021 is er een officiële samenwerking met ROC Mondriaan: wat betekent dat vmbo-ers nóg gemakkelijker doorstromen naar onze horecaopleidingen op mbo-niveau. In de overeenkomst gaat het om drie doorstroommogelijkheden:

  • leerlingen Horeca van François Vatel kunnen versneld hun niveau 2 diploma halen - in de doorlopende leerroute met het ROC. leerlingen kunnen op iedere niveau 2 opleiding bij Mondriaan terecht als ze bij ons de opleiding Horeca Voeding en Voedingsindustrie of Bakkerij afronden.

Brigitte Laukens aan het woord

Schooldirecteur Brigitte Laukens van de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening is blij dat de samenwerking officieel gemaakt is: “ We werkten al nauw samen met François Vatel maar door de ondertekening van deze overeenkomst hebben we onze samenwerking nu ook formeel vastgelegd. Beide scholen zijn gericht op het horeca vak, zijn kleinschalig  en hechten veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van de leerlingen/studenten.  Deze overeenkomstige kenmerken en de afspraken die we maken over de inhoud van het onderwijs maken de overstap van VMBO naar MBO minder groot. En we vergroten daardoor de kans op het behalen van het MBO diploma’’

De School voor Entree is ook betrokken

Een derde doorstroomvariant is die naar de School voor Entreeopleidingen. Deze school realiseert per september 2021 een vakopleiding in de richting van brood en banket op niveau 1 ‘Assistent Bakker’. De uitvoering geschiedt ook in gezamenlijkheid, beide partijen verzorgen een gelijk deel van het onderwijs en wordt volledig verzorgd binnen de muren van Vatel.  Schooldirecteur Philip Nijgh van de School voor Entreeopleidingen is enthousiast: “Voor de School voor Entreeopleidingen betekent dit nóg een maatwerktraject waardoor wij onze studenten onderwijs kunnen bieden dat aansluit op hun specifieke leer- en zorgbehoeften!””

Win-Win

François Vatel heeft hiermee extra aanbod voor leerlingen die dreigen uit te vallen, dus ter preventie van vsv van de eigen leerlingen. De School voor Entreeopleidingen werkte net als die van Horeca en Facilitaire dienstverlening al geruime tijd samen met François Vatel door de huur van praktijkruimte (keuken) in het pand van François Vatel aan de Granaathorst.

*Wilma Verhoeks (w.verhoeks@rocmondriaan.nl) is binnen en buiten Mondriaan de contactpersoon om samenwerkingen vmbo en mbo in de doorlopende leerlijn of voor de nieuwe leerweg vmbo tot stand te brengen.


Meer nieuws lezen