Burgerschapslessen in het Mauritshuis

19 november 2021

Een groep van 60 studenten van de School voor Horeca en Facilitaire Dienstverlening doet mee aan een pilot met het Mauritshuis. De pilot bestaat uit een klassikale les op school door het Mauritshuis, en een les in het museum. De lessen passen goed in het programma burgerschap van de school.

Win-win

Docent Bert Vuuregge begeleidt de pilot vanuit de school: ‘’Alle opleidingsrichtingen binnen onze school doen hier aan mee en meedoen biedt ons een kans om een aantal verplichte thema’s binnen burgerschap vorm te geven. Een vast thema is cultuur en in deze pilot wordt oude kunst dicht bij de studenten gebracht door de onderwerpen van de schilderijen te vertalen naar de moderne thema’s van deze tijd. Zo wordt de student betrokken gemaakt en stapt daarmee over een denkbeeldige drempel heen.’’ De pilot wordt nabesproken met een afvaardiging van de groep studenten met als doel om het programma volgend schooljaar als vast onderdeel te integreren in het jaarprogramma.

Voor het Mauritshuis is de pilot dé manier om te kijken hoe men met het museum beter kan aansluiten op het mbo. ‘’Mbo-studenten waren nog een onderbelichte doelgroep en door de opbrengsten van de pilot hopen we die in de toekomst beter te bedienen,’’ aldus Janneke Gilsing van het Mauritshuis.


Meer nieuws lezen