Convenant met Gemeentemuseum

16 januari 2017

De nieuwjaarsreceptie kreeg donderdag met de ondertekening van het convenant met het Gemeentemuseum een officieel tintje. De directeur van het Gemeentemuseum, Benno Tempel, kijkt erg uit naar de samenwerking met ROC Mondriaan. Hij ziet maatschappelijk ondernemerschap als een grote uitdaging voor het museum. "We willen een rol spelen in de samenleving, de maatschappij iets teruggeven. Kansen grijpen, dat vind ik heel mooi. Dat deed Piet Mondriaan ook." In de combinatie van kunst en cultuur krijgen studenten de kans om via stages en onderwijs hun kennis en ervaringen te verrijken

Met het ondertekenen van het convenant zijn een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo wordt een bezoek aan het museum voor alle studenten een vast onderdeel van het vak Burgerschap, waarbij het museum nadrukkelijk meer wil doen dan alleen maar “de deur openzetten”. Samen met de docent en de afdeling educatie van het museum wordt er gekeken naar een manier waarmee het bezoek een effectieve en leerzame ervaring wordt. Ook worden er stageplaatsen gecreëerd, voor de opleiding modemaatkleding en/of styling van de School voor Mode zijn hier al afspraken over gemaakt en vier andere scholen gaan samen met het museum nog kijken naar de mogelijkheden om voor hen ook stageplaatsen te creëren. De School voor Mode gaat de jaarlijkse modeshow organiseren in de Tuinzaal van het museum en ook de School voor IHMS doet mee aan een evenement, studenten gaan daar onder leiding van Pierre Wind onderzoek doen naar het culinaire leven van Piet Mondriaan. Het resultaat wordt verwerkt in een boekje en op 15 juni zal er een Piet Mondriaan diner plaatsvinden in het museum waarbij de uitvoering bij de studenten komt te liggen.

Voor de ook aanwezige minister Jet Bussemaker zijn het mbo en moderne kunst twee van de meest dierbare zaken in haar portefeuille en dan is Piet Mondriaan ook nog eens een van haar favoriete kunstenaars. De samenwerking tussen ROC Mondriaan en het Gemeentemuseum is dan ook voor haar een dankbaar onderwerp. "Hier komen vakwerk en cultuur bij elkaar."


Meer nieuws lezen