Studenten ontwerpen fietsenstalling

18 maart 2016

De Tinwerf krijgt een nieuwe duurzame fietsenstalling. Deze wordt door studenten Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra samen met architectenbureau Form ontworpen. In de projectweek van 7 tot en met 11 maart 2016 gingen eerste en tweede jaarstudenten onder leiding van het architectenbureau Form aan de slag met thema’s als veiligheid, ontwerp van de service-unit en de infrastructuur. Dit project vond plaats onder de paraplu van het Techniek Innovatiehuis. Het was een pilot voor projecten die zullen worden uitgevoerd zodra het Techniek Innovatie huis gereed is.

De rode draad was dat de studenten ieder vanuit de eigen opdracht met elkaar samenwerken aan deze innovatieve stalling. De eerstejaars hielden zich bezig met de veiligheid op de bouwplaats. Op die manier krijgen ze in aansluiting op het VCA examen meer inzicht op het gebied van een veilige werkplek. Tweedejaars studenten bouw werkten aan de ontwikkeling van de service-unit en de geveldisplay (gebouwtje met werkplaats, toezicht en paneel met energieverbruik en innovatieve gevelsystemen). De infra studenten hielden zich bezig met de bestrating en de afvoer van hemelwater. Er komt heel wat kijken om een duurzame stalling te ontwerpen. Naast veiligheid en herkenbaarheid in de stijl van Mondriaan, moesten er ook aansluitpunten komen voor verlichting en het opladen van elektrische scooters en auto’s. Dat betekent dat op de dakconstructie zonnepanelen worden geplaatst die zorgen voor de nodige energievoorziening.

Het project werd op vrijdagmiddag 11 maart afgesloten met een tentoonstelling, waarin de resultaten werden gepresenteerd. Hierbij waren ook bedrijven en ouders aanwezig. Het grootste succes was, dat alle studenten zeer gemotiveerd en enthousiast hebben deelgenomen aan dit project. In korte tijd hebben zij allemaal een fantastisch resultaat geboekt. Het was dan ook heel moeilijk voor de jury om de winnaars aan te wijzen. Desondanks zijn er drie prijzen uitgereikt. Eén voor een veilige bouwplaats, één voor de infrastructuur en één voor het ontwerp. De winnaars kregen naast een prijs (een innovatieve pen) een certificaat uitgereikt.


Meer nieuws lezen