Cultuur op school

25 oktober 2016

Culturele activiteiten zijn een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van de School voor Economie Delft. In het kader van Loopbaan en Burgerschap volgen alle studenten van de eerste twee leerjaren van niveau 2, 3 en 4 elk jaar een schoolactiviteit. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit dansen, zingen en theater en excursies naar musea, maar ook uit voetbal, koken en visagie. Elke activiteit bestaat uit vier bijeenkomsten van ca 1,5 tot 2 uur. De activiteiten zijn verplicht, maar de studenten kiezen zelf welke zij willen volgen.

Cultuur brengt van alles teweeg binnen een school. Studenten ontdekken hun talenten en besteden hun tijd anders dan gebruikelijk. De cohesie verandert: studenten van de verschillende niveaus ontmoeten en helpen elkaar bij de activiteiten. Bovendien bevorderen de activiteiten de band tussen student en docent. De studenten die dansen, zingen of theater hebben gekozen, treden gezamenlijk op tijdens de eindejaarsviering, net voor de kerstvakantie.

Op organisatorisch vlak waren er wel wat moeilijkheden. De school moet zich immers houden aan 1000-urennorm. De schoolactiviteiten tellen daar niet voor mee. De activiteiten zijn verplicht, maar vinden wel plaats buiten de lesuren. De meeste studenten hebben na schooltijd andere bezigheden, zoals baantjes; daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarom plant het team de activiteiten vaak op de lesvrije donderdagmiddag of op de dagen dat er rapportbesprekingen zijn en de studenten geen les hebben.

Het is geweldig om te zien hoe enthousiast de studenten zijn. Tijdens de excursies gaan ze vaak naar een andere stad, veel studenten komen namelijk niet vaak buiten hun eigen woonplaats. Op deze manier wordt interesse voor andere steden ontwikkeld. Als studenten in een andere stad zijn geweest, zullen ze ook eerder op een andere manier naar hun eigen stad kijken. Dankzij deze activiteiten zien studenten meer van de wereld en ervaren ze de school als een plek waar je jezelf kunt zijn.


Meer nieuws lezen