Leren in de buurt

14 februari 2014

Op 17 februari was de officiële start van buurthuis De Burcht als lerend wijkcentrum. Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven was aanwezig om de start en de eerste activiteiten mee te maken. In haar toespraak roemde ze de voortvarendheid waarmee partijen dit vierde lerend wijkcentrum in Den Haag gerealiseerd hebben. Van initiatief tot realisatie zaten minder dan vier maanden.

In de Burcht ‘’nieuwe stijl’’ aan de Stortenbekerstraat 201 leren en werken voortaan studenten van de School voor Zorghulp en Helpende van ROC Mondriaan. De studenten krijgen in het buurthuis les en ondernemen daarnaast allerlei activiteiten voor en met de buurt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de studenten hebben een zinvolle praktijkstage en de buurt heeft de voorzieningen die nodig zijn. Docenten van ROC Mondriaan en agogen van welzijnsorganisatie Zebra, bieden professionele ondersteuning. De Gemeente Den Haag heeft geld beschikbaar gesteld om de transformatie van De Burcht mogelijk te maken.

In de krachtwijken van Den Haag is een sterke roep om mantelzorg te horen. Tegelijkertijd groeit ook het besef dat voorzieningen anders (dichterbij en samen met de burgers) georganiseerd moeten worden. Het lerend wijkcentrum biedt hiervoor een oplossing.


Meer nieuws lezen