Extra taalscholing leidsters kinderopvang in Den Haag

5 december 2013

Peuters en kleuters zo vroeg mogelijk taalvaardig maken, zodat er een grotere kans is de basisschool met succes te doorlopen. Daarvoor is extra inzet op de taalvaardigheid van begeleiders op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven nodig. Dat is het doel van het convenant dat de Gemeente Den Haag en ROC Mondriaan gisteren ondertekenden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst onderstreepte onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven het belang van de Nederlandse taal in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE): “Je kunt nog zulke goede taalprogramma’s hebben, het zijn uiteindelijk de professionals voor de groep die er een succes van maken. Hun taalvaardigheid is bepalend voor de taalontwikkeling van de kinderen”.

Ook Pierre Heijnen, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan is tevreden:” Dit convenant is een prima voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. Zowel nieuwe als huidige leidsters kinderopvang gaan wij proberen zo spoedig mogelijk op een hoog taalniveau te brengen, zodat ze de peuters en kleuters optimaal kunnen begeleiden en taalachterstanden kunnen bestrijden.”


Meer nieuws lezen