Nieuw Lerend Wijkcentrum

17 december 2013

Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven heeft geld beschikbaar gesteld om van Buurthuis De Burcht aan de Stortenbekerstraat 201 een lerend wijkcentrum te maken. ROC Mondriaan werkt nauw samen met welzijnsorganisatie Zebra om voor kerst De Burcht geschikt te maken.

Studenten van twee scholen van ROC Mondriaan werken hard om De Burcht klaar te krijgen. Schilders in opleiding van de School voor Bouw en Infra hebben de benedenverdieping en bovenverdieping al strak in de verf gezet. Studenten van de opleiding Zorghulp zijn begonnen met het indelen van de ruimtes. Daarnaast leggen ze voorzichtig de eerste contacten met de bezoekers en gebruikers van De Burcht zodat ze kunnen bedenken welke activiteiten zij kunnen gaan organiseren met en voor deze bezoekers in 2014.

Wat is een lerend wijkcentrum?

Een Lerend Wijkcentrum sluit aan bij de wijk. Welke behoefte leeft er in de wijk? Wat is er in de wijk nodig? Welke zorginstellingen en organisaties (werkgevers) zijn er gevestigd in de wijk en welke samenwerking en afstemming is er mogelijk? Het is een samenspel tussen de wijk(bewoners), de werkgevers in de wijk en het onderwijs. Het eerste lerend wijkcentrum is in 2007 gestart in Bouwlust in samenwerking met Stichting Mooi en won in 2011 de Haagse Onderwijsprijs voor talentonwikkeling.


Meer nieuws lezen