De gezonde school

29 oktober 2013

Op dinsdag 29 oktober was er een zeer geslaagde bijeenkomst bij ROC Mondriaan met als onderwerp: De Gezonde School Kantine. ROC Mondriaan is al een eind op weg met realiseren van een ‘Gezonde schoolkantine’ en organiseerde dit samen met het Voedingscentrum, de GGD en de Gemeente Den Haag.

Er werd ingezoomd op wat in schoolkantines aan studenten (en ook aan medewerkers) wordt verkocht. Daarnaast werd de relatie gelegd met overgewicht, themagerichte lesprogramma's, communicatie naar ouders en schoolbeleid over dit onderwerp. Aangetoond is dat studenten met een gezonde leefstijl fitter zijn en daardoor betere resultaten behalen. Dat doen ze onder andere door activiteiten te ondernemen om hun gezondheid te bevorderen. Binnen het vak Loopbaan en Burgerschap bijvoorbeeld werken studenten aan doelen ten aanzien van gezondheid en leefstijl.

De locaties Aspasialaan en Brasserskade van ROC Mondriaan hebben gekozen om Gezonde School te worden op de thema's: Voeding, Sport & Bewegen en Relaties & Seksualiteit. Behalve ROC Mondriaan is het wenselijk dat alle scholen een ‘Gezonde School’ worden. Hierbij kan de GGD ondersteuning bieden. Meer informatie hierover is te vinden op www.gezondeschool.nl


Meer nieuws lezen