Missie en Visie

Vakkundig, Innovatief en BetrokkenROC Mondriaan is een ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) in de regio Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk.

Mondriaan biedt als grootste opleider in de regio Haaglanden ruim 200 vakkundige opleidingen op het gebied van beroepsonderwijs en educatie voor volwassenen.Studeren bij Mondriaan

ROC Mondriaan: Vakkundig, Innovatief, BetrokkenONZE MISSIE

Mondriaan is een onderwijsorganisatie die de opleidingsbehoeften van de mensen en bedrijven in de regio kent, samenbrengt, ontwikkelt en vakkundig inzet.

Concreet betekent dit:

  • 28 herkenbare scholen verspreid over de regio met een aanbod van ruim 200 uitstekende beroepsopleidingen en cursussen;
  • dat studenten en cursisten zo door ons op de (toekomstige) arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs worden voorbereid, dat zij een waardevolle plek in de maatschappij kunnen vinden;
  • passende vol- of deeltijd (beroeps)opleidingen voor alle school- en leerbare mensen in de regio;
  • nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven, instellingen en zowel voortgezet als hoger onderwijs;
  • inzetten op innoverende ontwikkelingen en aandacht voor (wereld)burgerschap.
Wij zijn trots op onze bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de regio Den Haag.
Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur

28 scholen met 30.000 studerendenONZE VISIE

Ruim 25.000 mbo-studenten en 5000 educatie- en vavo-cursisten vinden bij Mondriaan het onderwijs dat bij hen past en waarmee zij een waardevolle plek in de maatschappij kunnen vinden.

De 28 scholen van Mondriaan bieden

  • middelbaar beroepsonderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • bedrijfsopleidingen
  • functiegerichte trainingen

Onze ongeveer 2100 medewerkers zetten zich optimaal in voor deze belangrijke bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio.


Meer weten?

De Strategie van ROC Mondriaan 2020-2024