Missie en Visie

Vakkundig, Innovatief en Betrokken

Missie en Visie

ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (roc) in Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling en bevordert de maatschappelijke deelname van de studenten en cursisten. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. ROC Mondriaan telt ongeveer 25.000 mbo-studenten en 4000 cursisten educatie inclusief VAVO. Er werken circa 2100 medewerkers.

Onze Kernwaarden

Vakkundig, Innovatief, Betrokken

Onze Missie

ROC Mondriaan biedt uitstekend middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en volwassenen, vooral uit de regio Haaglanden. Wij doen dit in circa 200 verschillende opleidingen, gegroepeerd in 28 herkenbare scholen, goed verspreid over de regio, zowel in voltijd als in deeltijd. ROC Mondriaan biedt iedereen die school-en leerbaar is een passende (beroeps)opleiding en werkt daartoe nauw samen met gemeenten, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijven en instellingen. ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.

Meer weten?

Ga naar de Strategie ROC Mondriaan 2016 - 2019

We zijn trots op de bijdrage die Mondriaan levert aan de welvaart en het welzijn van Den Haag en regio.
Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur

ROC Mondriaan: 12 sectoren, 28 scholen

Meer dan 200 opleidingen binnen 12 beroepssectoren plus volwassenenopleidingen. Welke kies jij?

Studeren bij Mondriaan