Aanmelden doe je zo!

Vóór 1 mei *)

*Meld je vóór 1 mei ) aan bij één van onze mbo-opleidingen.

*) N.B. de gebruikelijke uiterlijke aanmelddatum van 1 april 2021 is gewijzigd naar 1 mei 2021 in verband met de maatregelen rond het coronavirus.

Na je aanmelding neem je deel aan verplichte intakeactiviteiten om de voor jou beste studiekeuze te maken. Je hebt namelijk recht op een studiekeuzeadvies. Er zijn allerlei stappen, zoals:

 • een oriëntatieactiviteit (bv. Open Dag bezoeken, bezoek aan opleidingsmarkt, activiteit uit LOB-keuzekaart, Informatiebijeenkomst kennis van het beroep);

 • de matchingsvragenlijst/test (of bv. motivatiebrief schrijven, advertenties verzamelen);

 • proefstuderen (of bv. lesstof met oefentoets, gesprek met ouderejaars);

 • beroepsopdracht;

 • een intakegesprek (of bv. studiekeuzegesprek, adviesgesprek, kennismakingsgesprek).

De school laat je tijdig weten welke intakeactiviteiten je kunt verwachten en wanneer ze plaatsvinden. Ook hoor je van de school wanneer je je individuele studiekeuzeadvies krijgt. Dit advies is niet bindend, je hoeft het dus niet op te volgen.

Toelatingsrecht
Jij hebt het recht om geplaatst te worden op de opleiding van je voorkeur als je voldoet aan onderstaande regels en er plaats is. We noemen dat toelatingsrecht.

 • Je hebt je uiterlijk 1 mei aangemeld.
 • Je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.
 • Je hebt deelgenomen aan de verplichte intake activiteiten.
 • Je hebt je vóór 1 mei aangemeld, maar wijzigt later je studiekeuze.

Let op: als jij je ná 1 mei aanmeldt of niet deelneemt aan de verplichte studiekeuzeactiviteiten, dan vervalt je recht op plaatsing op de opleiding van je keuze. Je kunt nog wel een andere keuze maken.

Bekijk ook onderstaand filmpje.

Kijk voor de specifieke voorwaarden bij de opleiding van jouw keuze.

Klik hier voor informatie over het beleid rond aanmelding, intake en plaatsing schooljaar 2021-2022.

Aanmelden, inschrijven, studeren en straks: mijn mbo-diploma!
Selina, studeert Welzijn, maatschappelijk werk.

Intake en inschrijven


Van aanmelding tot definitieve inschrijving

 • Na je aanmelding nodigen we je uit voor de studiekeuzeactiviteiten.
 • Na deze activiteiten krijg je een studiekeuzeadvies.
 • Je wordt voorlopig ingeschreven op de opleiding van jouw keuze.
 • De inschrijving is definitief als de onderwijsovereenkomst is ondertekend door jou en ROC Mondriaan.

Niet geslaagd voor je vo-diploma?

Ben je aangemeld voor het mbo en misschien al voorlopig geplaatst, maar niet geslaagd voor je vooropleiding? Bespreek met je decaan dat je teruggaat naar je vo-school om daar alsnog je diploma te halen.

Mocht dit niet mogelijk zijn, overleg dan met ons Studie Info Punt over de volgende mogelijkheden:

 • Je kiest voor betaalbare afronding van je opleiding mavo, havo of vwo bij VAVO Haaglanden.

 • Je meldt je aan voor een van de opleidingen bij de School voor Entree

 • In uitzonderingsgevallen is het mogelijk deel te nemen aan de route Onderwijsgeschiktheid.

Heb je toch nog vragen?

VO-leerlingen kunnen bij ons komen proefstuderen.

Meer informatie:

Informatie proefstuderen

Aanmelden voor proefstuderen kan via de decaan van je opleiding.