Aanmelden doe je zo!

Meld je zo snel mogelijk aan

Aanmelden doe je zo!

Wil jij je aanmelden op het mbo? Doe dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór 1 april. Als jij je aanmeldt voor een opleiding bij ROC Mondriaan dan kan de opleiding je vragen om aan verplichte intakeactiviteiten deel te nemen om je te helpen bij je studiekeuze. Je kunt hierbij denken aan:

  • Oriëntatieactiviteit (bv. Open Dag bezoeken, bezoek aan opleidingsmarkt, activiteit uit LOB-keuzekaart, Informatiebijeenkomst kennis van het beroep);
  • Matchingsvragenlijst (of bv. motivatiebrief schrijven, advertenties verzamelen, testen);
  • Proefstuderen (of bv. lesstof met oefentoets, gesprek met ouderejaars);
  • Beroepsopdracht;
  • Intakegesprek (of bv. studiekeuzegesprek, adviesgesprek, kennismakingsgesprek).

Na je aanmelding laat de school je weten welke intakeactiviteiten je kunt verwachten en wanneer ze plaatsvinden. Ook hoor je van de school wanneer je je individuele studiekeuzeadvies krijgt.

Als jij je uiterlijk op 1 april hebt aangemeld, je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten, dan heb jij recht om geplaatst te worden op de opleiding van je voorkeur. We noemen dat toelatingsrecht. Ook heb je recht op een studiekeuzeadvies. Dit is niet bindend, je hoeft het advies dus niet op te volgen. Als jij je ná 1 april aanmeldt of als je niet deelneemt aan de verplichte studiekeuzeactiviteiten, dan vervalt je recht op plaatsing op de opleiding van je keuze.

Als jij je uiterlijk op 1 april hebt aangemeld en je wijzigt daarna je opleidingskeuze, dan behoud je je toelatingsrecht.

Lees hier meer over aanmelden of bekijk het filmpje.

Kijk voor de specifieke voorwaarden bij de opleiding van jouw keuze.

Klik hier voor informatie over het beleid rond aanmelding, intake en plaatsing schooljaar 2018-2019.

Aanmelden, inschrijven, studeren en straks: mijn mbo-diploma!
Selina, studeert Welzijn, maatschappelijk werk.

Intake en inschrijven

Van aanmelding tot definitieve inschrijving

Na je aanmelding nodigen we je uit voor de studiekeuzeactiviteiten. Na deze activiteiten krijg je een studiekeuzeadvies. Je wordt voorlopig ingeschreven op de opleiding van jouw keuze. De inschrijving is definitief als de onderwijsovereenkomst is ondertekend door jou en ROC Mondriaan.

Ben je aangemeld, maar heb je je vo-diploma niet behaald?

Ben je aangemeld voor het mbo en misschien al voorlopig geplaatst, maar niet geslaagd voor je vooropleiding? Bespreek met je decaan dat je teruggaat naar je vo-school om daar alsnog je diploma te halen.

Mocht dit niet mogelijk zijn, bespreek dan met het SLC de volgende mogelijkheden:

  • Je kiest voor betaalbare afronding van je opleiding mavo, havo of vwo bij de School voor VAVO

  • Je meldt je aan voor een van de opleidingen bij de School voor Entree

  • In uitzonderingsgevallen is het mogelijk deel te nemen aan de route Onderwijsgeschiktheid.

Heb je toch nog vragen?

Proefstuderen

VO-leerlingen kunnen bij ons komen proefstuderen.

Meer informatie:

Informatie proefstuderen

Aanmelden voor proefstuderen kan via de decaan van je opleiding

Aanmelden voor proefstuderen