Wat kost het mbo?

Wat kost het mbo?

Kosten studiejaar 2023-2024

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding of het vavo) te betalen.

Bol-opleiding en voltijd vavo
Voor een bol-opleiding of voltijd vavo betaal je
€ 1.357,- aan lesgeld. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO.

Bbl-opleiding entree en niveau 2
Voor een bbl-opleiding entree en niveau 2 betaal je
€ 270,- aan cursusgeld. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door ROC Mondriaan.

Bbl-opleiding niveau 3 of 4
Voor een bbl-opleiding op niveau 3 of 4 betaal je
€ 654,- aan cursusgeld. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door ROC Mondriaan.

Deeltijdopleiding aan het vavo
Voor een deeltijdopleiding aan het vavo betaal je
€ 0,86 per 45 minuten onderwijs aan cursusgeld.

Cursusgeld bbl voor 18 jaar en ouder
Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en sta jij op 1 oktober ingeschreven? Dan betaalt de overheid een deel van je opleiding. Hoeveel dit precies is, verschilt per opleiding.
Heb je moeite om het cursusgeld te betalen? Je kunt misschien studiefinanciering krijgen of geld lenen bij DUO.
Ben je op 1 augustus jonger dan 18? Dan betaal je geen cursusgeld.
.

Een mbo-diploma betaalt zich altijd terug.

Ken, met zijn diploma Logistiek medewerker

Kosten van het mbo op een rijtje

Bijkomende kosten
Voor elke opleiding heb je spullen nodig om het onderwijs te volgen. Deze schaf je zelf aan. Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, softwarelicenties, laptop, gereedschappen, werk- of sportkleding. De bedragen verschillen per opleiding. Deze kun je per opleiding vinden onder het kopje 'kosten'.
Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de opleiding. Wij helpen je graag.

Extra activiteiten of excursies
Voor activiteiten zoals excursies, studiereizen of feesten vragen we een vrijwillige bijdrage. Doe je mee aan de activiteit, dan betaal je de kosten die ervoor gerekend worden. Mocht je niet deelnemen dan krijg je een ander programma aangeboden. Meedoen aan de activiteit is vrijwillig.

Extra informatie

  • Studiefinanciering geldt vanaf 18 jaar. Het is dus belangrijk dat je binnen vier jaar een diploma behaalt, want daarna stopt de financiering. Houd hier ook rekening mee bij een tussentijdse switch zodat je niet hoeft bij te lenen. Direct aanvragen kan via duo.nl.
  • Prestatiebeurs Je kunt een prestatiebeurs krijgen als je een bol-opleiding niveau 3 of 4 volgt. Je hoeft de beurs niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma op dit niveau behaalt. Dit kan via duo.nl.
  • Tegemoetkoming ouders Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de tegemoetkoming ouders afgeschaft. In plaats daarvan is het kindgebonden budget hoger. Op www.belastingdienst.nl staan de voorwaarden en bedragen m.b.t. het kindgebonden budget.
  • Kinderopvangtoeslag Combineer je je studie met de zorg voor een kindje en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op belastingdienst.nl of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan.
  • Ov-chipkaart Hierover vind je informatie op Studentenreisproduct .
  • Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM) Heb je onvoldoende financiële middelen om de studiekosten te kunnen betalen, je opleiding voort te zetten of af te ronden, dan kun je een tegemoetkoming aanvragen bij ROC Mondriaan.
  • Regeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen
  • Bring your own device: Hier vind je meer informatie

*Kijk ook op duo.nl voor meer informatie over cursus- en lesgeld op het mbo.