Tegemoetkoming Studiekosten met TSM

Tegemoetkoming Studiekosten met TSM

Beste student,

Je gaat een MBO opleiding volgen en daarom heb je naast boeken ook zaken nodig zoals een laptop, veiligheidsschoenen of voorgeschreven kleding. Samen met de boekenlijst en licenties noemen we dit leermiddelen. Maak jij je zorgen over deze kosten voor je opleiding? Of kunnen je ouders/verzorgers deze niet betalen? Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er een regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij het ROC Mondriaan noemen we dit Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM).

Voor wie is het Studentenfonds?
Het fonds is er om te voorkomen dat studenten om financiële redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen of deze niet kunnen afmaken. Daarnaast biedt het Studentenfonds een vergoeding voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.
Hieronder lees je hoe je in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning vanuit het Tegemoetkoming Studiekosten Mondriaan (TSM).

Let op! Er zijn voorwaarden en regels verbonden aan de Tegemoetkoming. Onderstaande informatie legt jou deze voorwaarden en regels uit.
Wanneer je een aanvraag indient, gaan we er vanuit dat je deze informatie goed hebt doorgelezen.

Wat een opluchting, met de TSM kan ik toch door met mijn studie.