Sport- en bewegingscoördinator

Sport- en bewegingscoördinator

De Sport- en bewegingscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van sport- en bewegingsactiviteiten, evenementen en projecten.

De opleiding Sport- en bewegingscoördinator duurt 4 jaar. Er is ook een mogelijkheid om de opleiding in 3 jaar te volgen, dit wordt per student bekeken. In het vierjarige traject is het onderwijs praktischer ingericht en is er meer ruimte voor begeleiding.

Bij de opleiding Sport- en bewegingscoördinator start je met een algemene basis waarin je leert lesgeven. Tijdens je studie kies je een profiel waarop je je specialiseert. Je hebt de keuze uit 4 profielen.

Keuzedelen

Je kunt je tijdens de opleiding specialiseren binnen verschillende vakgebieden, we noemen dat keuzedelen. We zorgen dat deze keuzedelen aansluiten bij het werkveld. Je wordt daarmee kansrijk op de arbeidsmarkt. Je maakt zelf een keuze uit deze specialisaties en krijgt daarbij de mogelijkheid om, door de bond, gecertificeerde certificaten te behalen.

Je kunt in leerjaar 2, 3 en 4 kiezen uit (opties onder voorbehoud):

- Gezonde leefstijl
- Doelgroepen
- Gymnastiek
- Fitnesstrainer A
- UEFA C (voetbal)
- Beachsporten
- Zelfverdedigingssporten
- Ski-instructeur
- Zwemleider ABC
- Zwemmen met doelgroepen
- Aerobics
- Fitness B
- Buitensport

Internationale stage

Gedurende het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te volgen.

Waar kun je werken?

Je vindt werk in onder meer de sectoren zwemonderwijs, Buitenschoolse Opvang (BSO), sportstimulering, sportieve recreatie, fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, turnen, hockey, korfbal, bijzondere doelgroepen, buitensport/outdoor, buurtsport/vereniging en muziek en bewegen.

Wist je dat...

De sport-intake een onderdeel is van je aanmeldingsprocedure?

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

 • Vmbo-diploma kader, theoretische of gemengde leerweg
 • Overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4
 • Overgangsbewijs van vwo-3 naar vwo-4
 • MBO Niveau 2 of 3 diploma
 • bij een buitenlands diploma dat met een van onze vooropleidingen te vergelijken is, vragen we ook taalniveau CEF B2

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2022-2023 het lesgeld € 1.239,-. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO.

Bijkomende kosten

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening. Verder zijn er nog kosten voor boeken, gereedschappen, werkkleding, excursies en andere activiteiten. Deze bedragen verschillen per opleiding. Hierover hoor je meer aan het begin van je opleiding van de school waar je de opleiding gaat volgen. Heb je hierover al vragen voordat je je gaat aanmelden? Neem dan contact op. We helpen je graag.

Bijkomende kosten voor deze opleiding zijn afhankelijk van het leerjaar en eventueel keuzedeel waar je in zit en of je een bbl- of bol-opleiding volgt. Een indicatie van de bijkomende kosten voor deze opleiding:

Leermiddelen(boeken, readers, licenties): afhankelijk van het leerjaar waar je in zit tussen de € 110,- en
€ 315,-.

Kleding: vaak in het eerste leerjaar ongeveer € 275,-.

Laptop

Een student dient ook over een laptop te beschikken die voldoet aan een aantal minimumeisen. Deze eisen zijn te vinden op www.rocmondriaan.nl/byod.

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot een opleiding van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen bij ROC Mondriaan volg je de onderdelen van de toelatingsprocedure. De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Aanmelden
 2. Sport-intake

Sport-intake

Waarom doen wij een sport-intake?

We willen weten of je voldoende aanleg en motorische geschiktheid hebt voor uitoefening van het beroep waarop de opleiding je voorbereidt.

Wat moet je kunnen op de sport-intake-dag?

Op de sport-intake-dagen vinden de motorische vaardigheidstesten plaats. De vaardigheidstesten bestaan uit zeven onderdelen. Per onderdeel kun je 0, 1, 2 of 3 punten behalen, je wordt beoordeeld door docenten van de opleiding.

Wil je je goed voorbereiden? We hebben per onderdeel beschreven wat je precies gaat doen. Lees dus goed onze toelichting op de sport-intake door.

Let op: een sport-intake herkansen is niet mogelijk.

Data sport-intake

Een sport-intake maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Wil je een opleiding volgen bij de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen? Meld je dan snel aan voor een van onze sportopleidingen en je wordt uitgenodigd voor een van onze sport intakedagen.

De sport-intakedagen voor Sport en Bewegen voor schooljaar 2022-2023 zijn op:

Dinsdag 29 november
Dinsdag 20 december
Dinsdag 24 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Dinsdag 07 maart 2023D
Dinsdag 14 maart 2023
Dinsdag 28 maart 2023
Dinsdag 18 april 2023
Dinsdag 09 mei 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Dinsdag 20 juni 2023

Eigenschappen

Deze opleiding is echt iets voor je als je ...

 • een hart hebt voor sport
 • mensen kan stimuleren
 • mensen iets wilt aanleren
 • het leuk vindt om met verschillende soorten mensen te werken
 • goede sociale vaardigheden hebt
 • het leuk vindt om groepen les te geven

Proefstuderen

Bij Lifestyle, Sport en Bewegen kan je proefstuderen.
Het komende schooljaar vindt dit plaats op:

Dinsdag 01 november 2022
Maandag 19 december 2022
Dinsdag 18 april 2023

Interesse?
Aanmelden kan via sport@rocmondriaan.nl

Stage

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport & bewegen is stage, ook wel de beroepspraktijk vorming (BPV) genoemd. Voor alle studenten is dit het moment waarop zij hun didactische vaardigheden, theoretische kennis en verworven ervaring kunnen toetsen in de praktijk.

In het eerste leerjaar zorgt ROC Mondriaan Lifestyle, Sport & Bewegen in overleg met de student voor een passende stageplek bij een sportvereniging zoals hockey, voetbal, volleybal etc. Hierbij werken wij met een vast bestand aan stageverenigingen. Zij zijn alle gecertificeerd (SBB) en de begeleiding van de student staat centraal. Een optimale samenwerking is voor ons van groot belang!

De indeling van de stages in het tweede en derde leerjaar wordt op dezelfde manier gedaan, maar deze stage zal veel specifieker zijn. De studenten lopen op verschillende niveaus en diverse werkvelden stage. Binnen de beroep specifieke stage lopen de studenten stage bij een BPV plek die past bij het desbetreffende keuzevak. Tijdens de stage wordt de student begeleid vanuit de BPV-plaats en vanuit school. Een goede BPV en begeleiding vinden wij erg belangrijk!

Stagelopen in het Buitenland

ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport en Bewegen biedt studenten de mogelijkheid om na het tweede leerjaar op buitenlandstage te gaan. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties die in verschillende landen actief zijn.

Hier kun je deze opleiding volgen

Brasserskade 1

Bekijk deze locatie

Sportcampus Zuiderpark

Bekijk deze locatie

Verder studeren?

 • hbo Academie voor Lichamelijke opvoeding (verkort leertraject mogelijk)
 • hbo Sportmanagement
 • hbo Sport Marketing & Management
 • hbo PABO
 • hbo Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
 • diverse sportkaderopleidingen van de sportbonden

Bekijk ook eens...

Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Onderwijsassistent

Niveau 4, bbl, bol Meer over deze opleiding

Sociaal Werker

Niveau 4, bol Meer over deze opleiding

Contact

Heb je vragen?

Kom dan naar een van onze Open Dagen
Kan je niet wachten? Neem dan hier alvast een kijkje.

Neem direct contact met ons op via:
088-6663678 of sport@rocmondriaan.nl

Let op: Open Dagen voor deze opleiding vinden plaats op Brasserskade 1 in Delft.

Op zoek naar een specifieke opleiding?