Wat leer je bij de opleiding

Sport- en bewegingscoördinator

De Sport- en bewegingscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van sport- en bewegingsactiviteiten, evenementen en projecten.

De opleiding Sport- en bewegingscoördinator kan in drie of vier jaar worden behaald. In het vierjarige traject is het onderwijs praktischer ingericht en is er meer ruimte voor begeleiding. De eerste twee jaren van deze route verloopt via de opleiding Sport- en bewegingsleider.
Tijdens de intake van de opleiding bekijken we welke opleidingsduur het beste bij jou past.

Bij de opleiding Sport- en bewegingscoördinator start je met een algemene basis waarin je leert lesgeven. Daarnaast oriënteer je je op welk uitstroomprofiel het beste bij je past. Met dit profiel ga jij je de rest van je opleiding specialiseren.

Wij bieden vier profielen aan op niveau 4 die hieronder uitgebreid worden beschreven.

Keuzedelen
Je kunt je tijdens de opleiding specialiseren binnen verschillende vakgebieden, we noemen dat keuzedelen. We zorgen dat deze keuzedelen aansluiten bij het werkveld. Je wordt daarmee kansrijk op de arbeidsmarkt. Je maakt zelf een keuze uit deze specialisaties en krijgt daarbij de mogelijkheid om, door de bond, gecertificeerde certificaten te behalen.

Je kunt in leerjaar 2 en 3 kiezen uit (opties onder voorbehoud):

• Gezonde leefstijl
• Doelgroepen
• Gymnastiek
• Fitnesstrainer A
• Pupillentrainer voetbal
• Beachsporten
• Zelfverdedigingssporten
• Veilig sportklimaat
• Ski-instructeur
• Zwemleider ABC
• Aerobics
• Fitness B
• Buitensport

Internationale stage
Gedurende de opleiding is het mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te volgen.

Sportcampus Zuiderpark
De laatste twee jaar van deze opleiding volg je op de Sportcampus Zuiderpark.


Waar kun je werken?

Je vindt werk in onder meer de sectoren zwemonderwijs, Buitenschoolse Opvang (BSO), sportstimulering, sportieve recreatie/lifetime, fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, tennis, turnen, hockey, golf, korfbal en muziek en bewegen.


Profiel Sport- en bewegingscoördinator: Trainer Coach

Als coördinator sportinstructie, training en coaching train en coach je voetballers van jong tot oud en adviseer je het management. Je ontwikkelt een brede en specialistische kennis van het voetbal en je herkent talent op basis van technische en tactische vaardigheden. Je vindt een balans tussen enerzijds het niveau van je trainingen en anderzijds de wensen en ambitie van de voetballers in je groep. Ook leer je een goede balans vinden tussen enerzijds jouw aandacht voor de individuele sporter en anderzijds jouw aandacht voor de groep. Je moet een passie hebben voor het trainersvak, om kunnen gaan met de voetballers, maar ook met ouders, sponsoren en collega trainer/coaches. Gedurende dit profiel behaal je achtereenvolgens:

 • KNVB pupillentrainer
 • Basis Opleiding Scheidsrechter
 • KNVB Trainer Coach 3 jeugd (UEFA C)
 • KNVB Technisch Jeugd Coördinator 3

Voor excellente studenten bestaat er ook nog de mogelijkheid om KNVB Trainer Coach 2 (UEFA B) te behalen.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel Sport- en bewegingscoördinator: Buurt, Onderwijs en Sport

Als coördinator Buurt, Onderwijs en Sport werk je vanuit een organisatie in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). Soms heb je een dubbele aanstelling, je werkt dan bijvoorbeeld voor een gemeente, en voor een sportvereniging. Het werkveld is heel breed en loopt uiteen van een gemeentelijke instelling, welzijnscentrum, sportvereniging tot onderwijsinstelling. Je speelt in op de lokale situatie en stemt daar de activiteiten op af. Vaak werk je in een omgeving en met mensen die je moet motiveren en ‘mee moet krijgen’. Je moet daarom flexibel zijn, doorzettingsvermogen hebben en anderen goed kunnen motiveren.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel: Coördinator, Sport- en bewegingsagogie

Als coördinator sport- en bewegingsagogie werk je met cliënten die één of meerdere beperkingen hebben. Dit kunnen beperkingen zijn op het gebied van lichamelijk, sociaal, psychisch of cognitief functioneren. Jouw werkzaamheden zijn erop gericht de cliënten in beweging te krijgen. Dit met als doel om de cliënten te activeren en te helpen functioneren in een groep en/of de samenleving. Je doet dit aan de hand van een bewegingsagogisch plan. Het is van belang dat je een groot empathisch vermogen hebt, net als geduld en doorzettingsvermogen. Je kunt als bewegingsagoog geconfronteerd worden met zware problematiek en heftige emoties van cliënten. Het is belangrijk dat je daarop kunt inspelen en dat je je grenzen kunt aangeven. Je maakt altijd deel uit van een behandelteam. Je kunt aan het werk binnen bijvoorbeeld instellingen voor gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, welzijn of justitie.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel: Lifestyle coach

De Lifestyle coach is dezelfde opleiding als wat anderen coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid noemen. Als coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid werk je met klanten samen aan het voorkomen van risico’s voor de gezondheid. Jouw taak is om klanten te begeleiden, ondersteunen en te motiveren bij het veranderen van hun leefpatroon. De motivatie van je klanten wisselt sterk en daarom is het belangrijk dat zowel geduldig, als vasthoudend en motiverend bent. Je bent over het algemeen aan het werk binnen sport- , wellness- of gezondheidsorganisaties, zoals een (gespecialiseerde) praktijk voor fysiotherapie.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.

Bezoek een locatie

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Contact


Heb je vragen?
Kom dan naar een van onze Open Dagen Kan je niet wachten? Neem dan hier alvast een kijkje.

Neem direct contact met ons op via: 088-6663678 of sport@rocmondriaan.nl

Let op: Open Dagen voor deze opleiding vinden plaats op Brasserskade 1 in Delft.


Wist je dat...

De sport-intake een onderdeel is van je aanmeldingsprocedure?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

 • Vmbo-diploma kader, theoretische of gemengde leerweg
 • Overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4
 • Overgangsbewijs van vwo-3 naar vwo-4
 • MBO Niveau 2 of 3 diploma
 • bij een buitenlands diploma dat met een van onze vooropleidingen te vergelijken is, vragen we ook taalniveau CEF B2

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Vanwege corona krijg je voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig 50% korting op het lesgeld en cursusgeld. Voor een bol-opleiding bedraagt in het schooljaar 2021-2022 het lesgeld € 608,00 in plaats van €1.216,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO.

Naast het wettelijk schoolgeld hebben we hieronder een indicatie van de opleidingskosten van het eerste leerjaar:

 • Kledingpakket ROC Mondriaan: € 275,-
 • Readers/Syllabi en Introductiekamp: € 110,-
 • Boeken: € 315,-
 • Reiskosten: reiskosten in verband met je stage- of leerbedrijf moet je zelf betalen.
 • Laptop: +/- €500,-
 • Overige kosten: eigen sportkleding.

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot een opleiding van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen bij ROC Mondriaan volg je de onderdelen van de toelatingsprocedure. De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Aanmelden
 2. Sport-intake

Sport-intake

Waarom doen wij een sport-intake?
We willen weten of je voldoende aanleg en motorische geschiktheid hebt voor uitoefening van het beroep waarop de opleiding je voorbereidt.

Wat moet je kunnen op de sport-intake-dag?
Op de sport-intake-dagen vinden de motorische vaardigheidstesten plaats. De vaardigheidstesten bestaan uit zeven onderdelen. Per onderdeel kun je 0, 1, 2 of 3 punten behalen, je wordt beoordeeld door docenten van de opleiding.

Wil je je goed voorbereiden? We hebben per onderdeel beschreven wat je precies gaat doen. Lees dus goed onze toelichting op de sport-intake door.

Let op: een sport-intake herkansen is niet mogelijk.

Data sport-intake

Een sport-intake maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Wil je een opleiding volgen bij de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen? Meld je dan snel aan voor een van onze sportopleidingen en je wordt uitgenodigd voor een van onze sport intakedagen.

De sport-intakedagen voor Sport en Bewegen voor schooljaar 2021-2022 zijn op:

 • Dinsdag 21 december 2021
 • Woensdag 26 januari 2022
 • Woensdag 23 februari 2022
 • Maandag 14 maart 2022
 • Dinsdag 19 april 2022
 • Dinsdag 10 mei 2022
 • Woensdag 1 juni 2022
 • Vrijdag 24 juni 2022

Eigenschappen

Deze opleiding is echt iets voor je als je ...

 • een hart hebt voor sport
 • mensen kan stimuleren
 • mensen iets wilt aanleren
 • het leuk vindt om met verschillende soorten mensen te werken
 • goede sociale vaardigheden hebt
 • het leuk vindt om groepen les te geven

Proefstuderen

Bij Lifestyle, Sport en Bewegen kan je proefstuderen. Het komende schooljaar vindt dit plaats op:

• dinsdag 14 december 2021

Tijdens het proefstuderen maak je kennis met onze opleiding en ga je in de praktijk aan de slag. Voor deze dag zijn sportkleding, zaalschoenen en pen/papier nodig.

Interesse? Opgeven kan via Proefstuderen@rocmondriaan.nl

Stage

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport & bewegen is stage, ook wel de beroepspraktijk vorming (BPV) genoemd. Voor alle studenten is dit het moment waarop zij hun didactische vaardigheden, theoretische kennis en verworven ervaring kunnen toetsen in de praktijk.

In het eerste leerjaar zorgt ROC Mondriaan Lifestyle, Sport & Bewegen in overleg met de student voor een passende stageplek bij een sportvereniging zoals hockey, voetbal, volleybal etc. Hierbij werken wij met een vast bestand aan stageverenigingen. Zij zijn alle gecertificeerd (SBB) en de begeleiding van de student staat centraal. Een optimale samenwerking is voor ons van groot belang!

De indeling van de stages in het tweede en derde leerjaar wordt op dezelfde manier gedaan, maar deze stage zal veel specifieker zijn. De studenten lopen op verschillende niveaus en diverse werkvelden stage. Binnen de beroep specifieke stage lopen de studenten stage bij een BPV plek die past bij het desbetreffende keuzevak. Tijdens de stage wordt de student begeleid vanuit de BPV-plaats en vanuit school. Een goede BPV en begeleiding vinden wij erg belangrijk!

Stagelopen in het Buitenland
ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport en Bewegen biedt studenten de mogelijkheid om na het tweede leerjaar op buitenlandstage te gaan. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties die in verschillende landen actief zijn.

De Sport- en bewegingscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van sport- en bewegingsactiviteiten, evenementen en projecten.

De opleiding Sport- en bewegingscoördinator kan in drie of vier jaar worden behaald. In het vierjarige traject is het onderwijs praktischer ingericht en is er meer ruimte voor begeleiding. De eerste twee jaren van deze route verloopt via de opleiding Sport- en bewegingsleider.
Tijdens de intake van de opleiding bekijken we welke opleidingsduur het beste bij jou past.

Bij de opleiding Sport- en bewegingscoördinator start je met een algemene basis waarin je leert lesgeven. Daarnaast oriënteer je je op welk uitstroomprofiel het beste bij je past. Met dit profiel ga jij je de rest van je opleiding specialiseren.

Wij bieden vier profielen aan op niveau 4 die hieronder uitgebreid worden beschreven.

Keuzedelen
Je kunt je tijdens de opleiding specialiseren binnen verschillende vakgebieden, we noemen dat keuzedelen. We zorgen dat deze keuzedelen aansluiten bij het werkveld. Je wordt daarmee kansrijk op de arbeidsmarkt. Je maakt zelf een keuze uit deze specialisaties en krijgt daarbij de mogelijkheid om, door de bond, gecertificeerde certificaten te behalen.

Je kunt in leerjaar 2 en 3 kiezen uit (opties onder voorbehoud):

• Gezonde leefstijl
• Doelgroepen
• Gymnastiek
• Fitnesstrainer A
• Pupillentrainer voetbal
• Beachsporten
• Zelfverdedigingssporten
• Veilig sportklimaat
• Ski-instructeur
• Zwemleider ABC
• Aerobics
• Fitness B
• Buitensport

Internationale stage
Gedurende de opleiding is het mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te volgen.

Sportcampus Zuiderpark
De laatste twee jaar van deze opleiding volg je op de Sportcampus Zuiderpark.


Waar kun je werken?

Je vindt werk in onder meer de sectoren zwemonderwijs, Buitenschoolse Opvang (BSO), sportstimulering, sportieve recreatie/lifetime, fitness, voetbal, sneeuwsport, judo, tennis, turnen, hockey, golf, korfbal en muziek en bewegen.


Profiel Sport- en bewegingscoördinator: Trainer Coach

Als coördinator sportinstructie, training en coaching train en coach je voetballers van jong tot oud en adviseer je het management. Je ontwikkelt een brede en specialistische kennis van het voetbal en je herkent talent op basis van technische en tactische vaardigheden. Je vindt een balans tussen enerzijds het niveau van je trainingen en anderzijds de wensen en ambitie van de voetballers in je groep. Ook leer je een goede balans vinden tussen enerzijds jouw aandacht voor de individuele sporter en anderzijds jouw aandacht voor de groep. Je moet een passie hebben voor het trainersvak, om kunnen gaan met de voetballers, maar ook met ouders, sponsoren en collega trainer/coaches. Gedurende dit profiel behaal je achtereenvolgens:

 • KNVB pupillentrainer
 • Basis Opleiding Scheidsrechter
 • KNVB Trainer Coach 3 jeugd (UEFA C)
 • KNVB Technisch Jeugd Coördinator 3

Voor excellente studenten bestaat er ook nog de mogelijkheid om KNVB Trainer Coach 2 (UEFA B) te behalen.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel Sport- en bewegingscoördinator: Buurt, Onderwijs en Sport

Als coördinator Buurt, Onderwijs en Sport werk je vanuit een organisatie in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). Soms heb je een dubbele aanstelling, je werkt dan bijvoorbeeld voor een gemeente, en voor een sportvereniging. Het werkveld is heel breed en loopt uiteen van een gemeentelijke instelling, welzijnscentrum, sportvereniging tot onderwijsinstelling. Je speelt in op de lokale situatie en stemt daar de activiteiten op af. Vaak werk je in een omgeving en met mensen die je moet motiveren en ‘mee moet krijgen’. Je moet daarom flexibel zijn, doorzettingsvermogen hebben en anderen goed kunnen motiveren.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel: Coördinator, Sport- en bewegingsagogie

Als coördinator sport- en bewegingsagogie werk je met cliënten die één of meerdere beperkingen hebben. Dit kunnen beperkingen zijn op het gebied van lichamelijk, sociaal, psychisch of cognitief functioneren. Jouw werkzaamheden zijn erop gericht de cliënten in beweging te krijgen. Dit met als doel om de cliënten te activeren en te helpen functioneren in een groep en/of de samenleving. Je doet dit aan de hand van een bewegingsagogisch plan. Het is van belang dat je een groot empathisch vermogen hebt, net als geduld en doorzettingsvermogen. Je kunt als bewegingsagoog geconfronteerd worden met zware problematiek en heftige emoties van cliënten. Het is belangrijk dat je daarop kunt inspelen en dat je je grenzen kunt aangeven. Je maakt altijd deel uit van een behandelteam. Je kunt aan het werk binnen bijvoorbeeld instellingen voor gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, welzijn of justitie.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.


Profiel: Lifestyle coach

De Lifestyle coach is dezelfde opleiding als wat anderen coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid noemen. Als coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid werk je met klanten samen aan het voorkomen van risico’s voor de gezondheid. Jouw taak is om klanten te begeleiden, ondersteunen en te motiveren bij het veranderen van hun leefpatroon. De motivatie van je klanten wisselt sterk en daarom is het belangrijk dat zowel geduldig, als vasthoudend en motiverend bent. Je bent over het algemeen aan het werk binnen sport- , wellness- of gezondheidsorganisaties, zoals een (gespecialiseerde) praktijk voor fysiotherapie.

Bekijk hier ons filmpje over dit uitstroomprofiel.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Contact


Heb je vragen?
Kom dan naar een van onze Open Dagen Kan je niet wachten? Neem dan hier alvast een kijkje.

Neem direct contact met ons op via: 088-6663678 of sport@rocmondriaan.nl

Let op: Open Dagen voor deze opleiding vinden plaats op Brasserskade 1 in Delft.

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Verder studeren?


 • hbo Academie voor Lichamelijke opvoeding (verkort leertraject mogelijk)
 • hbo Sportmanagement
 • hbo Sport Marketing & Management
 • hbo PABO
 • hbo Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
 • diverse sportkaderopleidingen van de sportbonden

Bekijk ook eens...


Niet overtuigd? Of past dit toch niet zo goed bij je? We hebben genoeg andere opleidingen die je ook kunnen aanspreken.

Op zoek naar een specifieke opleiding?