Wat leer je bij de opleiding

Onderwijsassistent

Wil jij bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Een voor een druppelen de kinderen naar binnen. Ze hebben zojuist op het plein afscheid genomen van hun moeder of vader.
“Ha die juf/meester!” De kinderen begroeten je met een ellenboog of voetje. Ze gaan op hun plaats zitten en sommigen willen nog iets aan je vertellen. De schooldag begint.
Als onderwijsassistent ben je flexibel, je bent een vraagbaak voor de kinderen, een maatje! Onder de verantwoordelijkheid van een leraar begeleid je ze met hun dagelijkse schoolzaken. Of ze nu 4, 8, 13 of 16 jaar zijn!

Word je hier blij van? Dan is de opleiding onderwijsassistent echt iets voor jou.


Is dit beroep iets voor jou?

Waar je ook in het onderwijs komt te werken, alle leerlingen (én studenten) hebben behoefte aan hulp of extra uitleg tijdens de les. Als onderwijsassistent begeleid je kinderen en jongeren bij het (spelen en) leren en ben je het extra paar ogen in de klas. Je kunt je inleven in de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren en hun thuissituatie, je bent geduldig maar kan ook streng zijn als dat nodig is.

Als onderwijsassistent lever je als rechterhand van de leerkracht/docent een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren.
Het lerarentekort in Nederland en met name in deze regio zorgt dat er veel perspectief is op de arbeidsmarkt. Zowel in het basis-, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs is de vraag naar onderwijsassistenten aan het toenemen.


Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een onderwijsassistent te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Je loopt stage op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs , en als je dat wilt ook in her voortgezet onderwijs. Je maakt kennis met het hbo, het onderwijs in de praktijk en je assisteert de groepsleerkracht. Je begeleidt kinderen individueel of in groepjes in het leerproces. Daarnaast draag je zorg voor de leeromgeving en de materialen voor het onderwijs.


Waar kun je werken?

Als onderwijsassistent kan je gaan werken in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, op een brede school, in het voortgezet onderwijs en zelfs in middelbaar beroepsonderwijs!

Let op: de 2 jarige bbl-opleiding start alleen in februari in Den Haag. Je hebt voor deze opleiding een baan in het onderwijs nodig. Mocht je een PW 3 diploma hebben dan kan je de opleiding versneld doorlopen.


Na deze opleiding naar het hbo?

Wil je na deze opleiding doorstuderen op het hbo (bijvoorbeeld naar de PABO)? Deze opleiding bereidt je hier goed op voor.

Online Mondriaan Markt en Techniek Markt 8 juni

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Zorg en Welzijn Westland Europa 1

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Pedagogische en Sociale beroepen Brouwersgracht 50

Niveau 4
2 - 3 jaar

aug, feb
bol & bbl

Let op: de 2 jarige bbl-opleiding start alleen in februari in Den Haag en je hebt een baan in het onderwijs nodig.

Contact


Wil jij meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Leer, groei & geef door

enter image description here


Wist je dat...

Er door een lerarentekort steeds meer vraag in naar onderwijsassistenten?

Module locaties anchor

Praktische informatie


Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je een van de volgende vooropleidingen nodig:

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
 • mbo-diploma, niveau 3 of niveau 2
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, aangevuld met met taalniveau 2F
 • een positief advies van de intakecommissie

Afhankelijk van de groepsgrootte is een tweede instroommoment in februari mogelijk

Kosten

Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht lesgeld (voor een bol-opleiding) of cursusgeld (voor een bbl-opleiding) te betalen. Voor een bol-opleiding is in het schooljaar 2020-2021 het lesgeld € 1.202,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (voorheen IB-groep).

Reiskosten, ook in verband met je stage- of leerbedrijf, zijn voor eigen rekening.

oa

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je hiervan een bevestiging en de vraag om een aantal zaken naar ons op te sturen, zoals een kopie van je rapport en/of diploma en cijferlijst, een ingevulde intakevragenlijst en een doorstroomformulier indien van toepassing.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakeactiviteit. Tijdens deze activiteit krijg je informatie over de opleiding die je hebt gekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt, verschilt per opleiding.

Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder geval een geschikt (v)mbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden

Eigenschappen

Voor deze opleiding is iets voor je als je...

 • goed kan omgaan met kinderen
 • wilt werken in een team
 • creatief denkt
 • communicatief vaardig bent
 • je betrokken voelt bij onderwijs

Stage

Voordat je stage gaat lopen moet je rekening houden met het volgende:

 • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Je stageadres of werkgever kan vragen om een Hepatitis B-vaccinatie

Wil jij bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Een voor een druppelen de kinderen naar binnen. Ze hebben zojuist op het plein afscheid genomen van hun moeder of vader.
“Ha die juf/meester!” De kinderen begroeten je met een ellenboog of voetje. Ze gaan op hun plaats zitten en sommigen willen nog iets aan je vertellen. De schooldag begint.
Als onderwijsassistent ben je flexibel, je bent een vraagbaak voor de kinderen, een maatje! Onder de verantwoordelijkheid van een leraar begeleid je ze met hun dagelijkse schoolzaken. Of ze nu 4, 8, 13 of 16 jaar zijn!

Word je hier blij van? Dan is de opleiding onderwijsassistent echt iets voor jou.


Is dit beroep iets voor jou?

Waar je ook in het onderwijs komt te werken, alle leerlingen (én studenten) hebben behoefte aan hulp of extra uitleg tijdens de les. Als onderwijsassistent begeleid je kinderen en jongeren bij het (spelen en) leren en ben je het extra paar ogen in de klas. Je kunt je inleven in de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren en hun thuissituatie, je bent geduldig maar kan ook streng zijn als dat nodig is.

Als onderwijsassistent lever je als rechterhand van de leerkracht/docent een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren.
Het lerarentekort in Nederland en met name in deze regio zorgt dat er veel perspectief is op de arbeidsmarkt. Zowel in het basis-, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs is de vraag naar onderwijsassistenten aan het toenemen.


Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een onderwijsassistent te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Je loopt stage op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs , en als je dat wilt ook in her voortgezet onderwijs. Je maakt kennis met het hbo, het onderwijs in de praktijk en je assisteert de groepsleerkracht. Je begeleidt kinderen individueel of in groepjes in het leerproces. Daarnaast draag je zorg voor de leeromgeving en de materialen voor het onderwijs.


Waar kun je werken?

Als onderwijsassistent kan je gaan werken in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, op een brede school, in het voortgezet onderwijs en zelfs in middelbaar beroepsonderwijs!

Let op: de 2 jarige bbl-opleiding start alleen in februari in Den Haag. Je hebt voor deze opleiding een baan in het onderwijs nodig. Mocht je een PW 3 diploma hebben dan kan je de opleiding versneld doorlopen.


Na deze opleiding naar het hbo?

Wil je na deze opleiding doorstuderen op het hbo (bijvoorbeeld naar de PABO)? Deze opleiding bereidt je hier goed op voor.

Wil je deze opleiding doen?

Niveau 4
3 jaar

aug, febr
bbl & bol

Informatie per locatie


Zorg en Welzijn Westland Europa 1

Niveau 4
3 jaar

augustus
bol

Pedagogische en Sociale beroepen Brouwersgracht 50

Niveau 4
2 - 3 jaar

aug, feb
bol & bbl

Let op: de 2 jarige bbl-opleiding start alleen in februari in Den Haag en je hebt een baan in het onderwijs nodig.

Contact


Wil jij meer weten over deze opleiding? Kom dan naar een van onze Open Dagen of neem contact op met de school waar je deze opleiding wilt volgen.

Leer, groei & geef door

enter image description here

Module locaties anchor

Hier kun je deze opleiding volgen


Verder studeren


Op zoek naar een specifieke opleiding?