Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen bij Mondriaan zijn er voor deelnemers en medewerkers. Met een vertrouwenspersoon kun je spreken over ongewenst gedrag. Over de inhoud van het gesprek zal in beginsel met niemand worden gesproken.

Inhoud van ongewenst gedrag

De gedragingen die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn:

 • Seksuele intimidatie

 • Discriminatie

 • Pesten

 • Agressie en geweld

Wat kunt u van de vertrouwenspersoon verwachten?

 • neemt uw verhaal serieus;

 • is integer;

 • gaat zorgvuldig met de informatie om;

 • informeert u over de wegen die openstaan (waaronder bemiddeling);

 • steunt u bij het zoeken naar een oplossing;

 • helpt u bij het opstellen van een klacht;

 • begeleidt u tijdens de klachtprocedure.

Wie zijn de vertrouwensperonen?