Veiligheid en integriteit: een veilige organisatie

Over veiligheid

ROC Mondriaan heeft een gedragslijn voor het waarborgen van integriteit en veiligheid.

Meldpunt
Omdat een veilige omgeving voor studenten, docenten en overig personeel een eerste voorwaarde is, heeft Mondriaan
Meldpunt integriteit, veiligheid en agressie ingesteld. Mail naar meldpunt-iva@rocmondriaan.nl

Iedereen bij Mondriaan kan hier advies en ondersteuning krijgen over maatregelen en gedragsregels op het gebied van veiligheid.

Je kunt hier ook melding doen van een onveilige situatie of misstand binnen Mondriaan. Mondriaan gaat zorgvuldig om met deze meldingen en informatie. Neem contact op met Vertrouwenspersoon

Integriteit en goed gedrag
Mondriaan streeft ernaar een integere instelling te zijn, die recht doet aan de mensen en instanties waarmee en waarvoor zij werkt. Behalve onze studenten en personeelsleden zijn dat ook externe instanties zoals bedrijven, instellingen, burgers, ouders, het ministerie van OC&W en de MBO Raad.

Mondriaan hecht aan goed gedrag van onze studenten en medewerkers in en buiten school. Zo nodig gaan wij hierover het gesprek aan.

Meer informatie staat bij codes en reglementen van ROC Mondriaan.

Veiligheid is een recht, integriteit is een must.
Anoniem