Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

6 februari 2023

Mondriaan gaat samenwerken met de mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland en Zadkine op het terrein van ‘’Leven Lang Ontwikkelen’’. Daarvoor werd op 31 januari in Den Haag een intentieovereenkomst ondertekend. Met deze ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij)geschoold personeel, nu en in de toekomst. “We bundelen de krachten zodat door onze samenwerking voor bedrijven, instellingen en overheden via één loket leven lang ontwikkelen en flexibel opleiden optimaal uitgevoerd kan worden! We dragen op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van onze regio.”

Verschuiving in werkprocessen

De redenen voor de mbo-scholen om samen te werken zijn talrijk vanwege kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle publieke en private sectoren. Deze tekorten lopen de komende jaren alleen maar op door een beroepsbevolking die wordt gekenmerkt door onder andere vergrijzing maar ook door een positief inkomend migratiesaldo. Er zijn nu al sterk technologische verschuivingen in werkprocessen, inclusief digitalisering op de werkvloer en er is sprake van een groep van naar schatting 1 miljoen personen in Nederland, die zou kunnen werken, maar onvoldoende geschoold is of anderszins niet aan het werk komt. De ’mbo-scholen zien het als hun belangrijke missie om antwoorden te geven op de vragen van het bedrijfsleven’.

Meer nieuws lezen

Week van het Geld

27 maart 2023: Bedwing de bling Lees verder

Groot Haags Studentendebat

26 maart 2023: Met elkaar de verbale strijd aan Lees verder
Bekijk meer nieuwsberichten