Nieuwe vestiging aan Meppelweg

19 juli 2021

Aan de Meppelweg 339 in de Haagse wijk Morgenstond is een omvangrijke verbouwing gestart van het 60 jaar oude schoolgebouw op die plek. Het is de bedoeling dat de School voor Entreeopleidingen er intrekt. Naar verwachting duurt de verbouwing een jaar en kunnen de ruim 800 studenten er september 2022 hun opleiding voortzetten.

School voor Entreeopleidingen

De entreeopleidingen zijn er voor iedereen vanaf 16 jaar die geen diploma van het voortgezet onderwijs heeft behaald. De entreeopleiding bereidt jongeren voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt en op doorstroom naar een vervolgopleiding. ROC Mondriaan zocht al enkele jaren naar een goede nieuwe behuizing van de onderdelen van de Entreeopleidingen die op dit moment gevestigd zijn op de Zuidlarenstraat en Waldorpstraat.

Het nieuwe gebouw aan de Meppelweg is uitstekend geschikt om de noodzakelijke praktijklokalen (skillsruimten) te realiseren die de school hard nodig heeft. De entreeopleidingen leiden op naar assistenten in tal van branches zoals Dienstverlening en Zorg, Logistiek, Verkoop / Retail, Horeca, voeding of voedingsindustrie, Plant, dier of (groene) leefomgeving, Installatie en Constructietechniek en Bouwen, Wonen en Onderhoud.

Meppelweg 339-341

Het schoolgebouw is als rijksmonument eind vijftiger jaren gebouwd ten behoeve van de RK Technische School St. Paulus. Later heeft het Haagsch Vakcollege ervan gebruik gemaakt en daarna een kinderdagverblijf. Ook was het het tijdelijke onderkomen van het Residentieorkest.


Meer nieuws lezen