Management

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van ROC Mondriaan en bestaat uit een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van het ROC.

Het onderwijs wordt verzorgd in 28 scholen die onder leiding staan van een schooldirecteur.

De schooldirecteuren krijgen ondersteuning van een directeur. Een aantal stafdiensten faciliteert en adviseert de schooldirecteuren, de directeuren en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder die toezicht houdt op de werkwijze van het College van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en adviseur van het College van Bestuur.

De Raden van Advies bestaan uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Zo krijgen wij een goed beeld van de arbeidsmarkt en zo hebben bedrijven ook invloed op de vakkennis van hun toekomstig personeel. De Raden van Advies zijn gegroepeerd rond onze scholen. Er vindt regelmatig overleg tussen de scholen en de leden plaats. Het College van Bestuur gaat jaarlijks in gesprek met de Raden van Advies over beleid, resultaten en strategie.

Het voltallige management en het organogram van ROC Mondriaan is te vinden op deze site

Heeft u vragen over het bereiken van het management neem contact op met de bestuurssecretaris, c.vd.rotte@rocmondriaan.nl.