Advies en begeleiding

Hulp nodig?

Studenten kunnen worden aangemeld voor een loopbaanonderzoek bij het Studie Info Punt. Dit wordt door een studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator van de opleiding geregeld.

Een volledig beroepskeuzeonderzoek bestaat uit (een keuze uit)

  • een capaciteitentest
  • een interessetest
  • persoonlijkheidsvragen

Het is niet altijd nodig een volledig onderzoek te doen. Na het testen volgt een loopbaanadvies.

Een loopbaanadvies bestaat uit

  • een loopbaan-intakegesprek
  • testen
  • gesprekken

Mondriaan gebruikt officiële en genormeerde testen, gericht op leerniveau, schoolse kennis, interesses, competenties en persoonlijkheid.

Bij het Studie Info Punt werken gekwalificeerde beroepskeuzeadviseurs en psychologen.

Goede raad is niet altijd duur!
Anoniem

Leerproblemen?


Onderzoek naar leerproblemen

Als er leerproblemen zijn kan de zorgcoördinator, decaan of studieloopbaanbegeleider doorverwijzen naar het Studie Info Punt. De verwijzer maakt ook een afspraak.

Hier kan getest worden of er bijvoorbeeld sprake is van dyscalculie of dyslexie. Het onderzoek wordt door gekwalificeerde specialisten uitgevoerd.

stip@rocmondriaan.nl

Proefstuderen


VO-leerlingen kunnen bij ons komen proefstuderen.

Meer informatie:

Informatie proefstuderen

Aanmelden voor proefstuderen kan via de decaan van je opleiding

Aanmelden voor proefstuderen