Tegemoetkoming studiekosten Mondriaan

(TSM)

Heb je onvoldoende financiële middelen om de studiekosten te kunnen betalen, je opleiding voort te zetten of af te ronden, dan kun je een tegemoetkoming aanvragen bij ROC Mondriaan.

Je kunt alleen gebruik maken van de tegemoetkoming als je ouders/verzorgers, de gemeente waarin je woont, DUO (studiefinanciering) of andere fondsen geen bijdrage kunnen leveren.

ROC Mondriaan kent een 18-plus- en een 18-min-regeling.

Langskomen?
Een aanvraag doe je door bij ons langs te komen op de Waldorpstraat 41 in Den Haag bij het Studie Info Punt. We hebben van maandag tot en met donderdag een inloopspreekuur van 09:00 - 13:00 uur. Mocht je om een of andere reden niet in de gelegenheid zijn om naar locatie te komen, neem dan contact op met Mandy (06-28075030) of Mariska (06-48429318).

Van de volgende documenten moet een kopie worden meegenomen:

18- aanvragen:
- Ooievaarspas
of
- Loonstrook of een uitkeringsspecificatie
- Schoolovereenkomst
- Boeken/leermiddelenlijst
- Indien de boeken zelf zijn aangeschaft, ontvangen we graag de factuur met betaalbewijs.

18+ aanvragen:
- Overzicht studiefinanciering (DUO)
- Bankafschrift van de laatste maand (van de student!)
- Schoolovereenkomst
- Overzicht van de inkomsten en uitgaven
- Boeken/leermiddelenlijst
- Indien de boeken zelf zijn aangeschaft, ontvangen we graag de factuur met betaalbewijs.

Let op! Als de documenten niet aanwezig zijn dan kunnen wij de aanvraag NIET in behandeling nemen.

Voor de tegemoetkoming geldt op = op. Wanneer het budget dat beschikbaar is per schooljaar volledig is benut, kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.


Wanneer kun je een aanvraag doen?

Voorwaarden 18min

Je kunt een aanvraag doen als je

 • jonger dan 18 bent,
 • een voltijd opleiding bij ROC Mondriaan volgt
 • en je ouders/verzorgers onvoldoende financiële draagkracht hebben*
*
Dit is het geval bij een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum. Voor een alleenstaande ouder of een echtpaar gaat het dan om de volgende bedragen (per 1-1-2021):

Alleenstaande ouder: Maximaal € 1398,08 per maand
Tweeoudergezin: Maximaal € 1997,24 per maand

Wij kijken echter ook naar het daadwerkelijk besteedbare inkomen. Schulden of andere bijzondere omstandigheden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er ook een tegemoetkoming toegekend kan worden, als het inkomen hoger ligt dan de genoemde bedragen.

Voorwaarden 18plus

Je kunt een aanvraag doen als je

 • ouder dan 18 bent,
 • een voltijd opleiding bij ROC Mondriaan volgt
 • volledige studiefinanciering hebt
  en
 • de kosten van de leermiddelen zo hoog zijn dat de studiebeurs en aanvullende lening niet toereikend zijn,
  of
 • je door bijzondere omstandigheden, buiten je schuld, onvoldoende financiële draagkracht hebt
  of
 • je door bijzondere omstandigheden studievertraging hebt opgelopen, waardoor je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Bijvoorbeeld als gevolg van: ziekte, zwangerschap, handicap of chronische ziekte, bijzondere familieomstandigheden.

Waarvoor kun je een tegemoetkoming aanvragen?

Aanvullende verplichte onderwijsbenodigdheden

Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor aanvullende verplichte onderwijsbenodigdheden*, zoals:

 • Boeken en licenties
 • Kleding of schoenen
 • Overige materialen en gereedschappen
 • Excursiekosten, mits noodzakelijk voor de opleiding
 • Laptop/Chromebook tot €300,- . Let op: deze tegemoetkoming is vervallen. In plaats daarvan kan een aanvraag voor bruikleen van deze device worden gedaan.

Les-, of cursusgeld en reiskosten worden niet vergoed.

*
De basisonderwijsmiddelen noodzakelijk voor het kunnen doen van examens worden gratis verstrekt door de opleiding.

Financiële ondersteuning

Je kunt financiële ondersteuning krijgen bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden, waardoor je geen recht meer hebt op studiefinanciering.
In dat geval heb je een verklaring nodig van je schoolmaatschappelijk werker (SMW-er).


Hoe je een aanvraag doet

Een aanvraag doe je door het formulier in te vullen en de gevraagde documenten bij te voegen.

Voor de inkomenstoets heb je één van de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van een geldige Ooievaarspas van de gemeente Den Haag
 • Recente goedkeuring inkomenstoets stichting Leergeld
 • een recente uitkeringsspecificatie, loonstrook of jaaropgave 2020, waaruit blijkt dat het inkomen van je ouders /verzorgers onder 130% bijstandsnorm ligt
 • overzicht studiefinanciering (DUO)
 • En als je 18plus bent: inkomens- en uitgavenoverzicht (eigen uitgaven), klik hier voor het formulier

In geval er sprake is van schulden vragen we om een kopie van:

 • het bewijs Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) /Vonnis Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Daarnaast vragen we om:

 • het bewijs van inschrijving school

en (afhankelijk van wat je aanvraagt) een:

 • leermiddelenlijst met kostenoverzicht
 • overzicht van overige schoolkosten van school
 • verklaring van de schoolmaatschappelijk werker

Let op: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Belangrijk

De aanvragen voor schooljaar 2021-2022 moeten zijn ingediend vóór 1 juni 2022.

op = op

Voor de tegemoetkoming geldt op = op. Wanneer het budget dat beschikbaar is per schooljaar volledig is benut, kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.

Aanvraagformulier 18min
Aanvraagformulier 18plus