Taal- en rekenbeleid

Taal- en rekenbeleid

Mondriaan zet in op een goede beheersing van de Nederlandse taal en goed kunnen rekenen door alle studenten.

Taal en rekenen krijgt daarom aandacht in alle onderwijsprogramma's.

  • We gebruiken geen onnodig ingewikkelde taal
  • We helpen iedere student om het vereiste taal- en rekenniveau te bereiken
  • We toetsen wat je startniveau is van rekenen en taal
  • We houden bij hoe je voortgang is van rekenen en taal

Ik streef naar foutloos schrijven en rekenen.

Astine, Commerciële economie

Training taal en rekenen van onze docenten

Docenten bijscholen

Het onderwijs blijft altijd in beweging. Nieuwe eisen aan taal en rekenen vragen specifieke deskundigheid van alle docenten. Onze docenten krijgen daarom alle ondersteuning, advisering en training om helemaal bij te blijven.

  • Ontwikkeling van leerlijnen Nederlands
  • Didactiek gericht op taalontwikkeling in de vaklessen
  • Taalassessments
  • Didactische methodieken in de rekenlessen
  • Rekenstrategieën in de vaklessen
  • Training in cijferen door de rekendocent