Studie Info Punt

Loopbaanadvies/ -coaching
Bij het Studie Info Punt werken onder meer loopbaanadviseurs. Zij zijn gekwalificeerd om een professioneel beroepskeuzeonderzoek te doen of een loopbaanadvies te geven. De aanmelding hiervoor verloopt via de gemeente of via je school, dus alleen op doorverwijzing. Meer informatie kun je krijgen aan de frontoffice van het Studie Info Punt of op je school.

ROC Mondriaan werkt met officiële en genormeerde testen, gericht op leerniveau, schoolse kennis, interesses, competenties en persoonlijkheid.

Passend onderwijs
Het Studie Info Punt kan je ook ondersteunen als je extra voorzieningen nodig hebt bij je (toekomstige) studie door bijvoorbeeld een beperking of chronische ziekte. Hier werken medewerkers, die erin gespecialiseerd zijn om advies te geven over aanpassingen waardoor je niet belemmerd wordt in het volgen van een studie. Ook dit gebeurt alleen op verzoek van de de collega’s op de scholen.

Schoolmaatschappelijk werk
Bij het schoolmaatschappelijk werk kun je hulp krijgen bij problemen in het begin of tijdens je studie.

Onderwijsloket 16+
Bij Onderwijsloket 16+ kunnen jongeren die door omstandigheden niet meer op school zitten maar graag willen studeren, terecht voor een passend traject.

Fijn, dat gesprek bij het Studie Infopunt. Het geeft duidelijkheid.
Shanti, 2e jaars Verzorgende ig

Loop binnen!


Meer informatie:
Studie Info Punt
Waldorpstraat 41,
2521 CA Den Haag 088 -666 2000* stip@rocmondriaan.nl

Naar aanleiding van de verlengde Corona maatregelen is het Studie Info Punt helaas gesloten voor bezoek.
StIP is alle werkdagen telefonisch te bereiken van 08:00 tot 17:00uur. I.v.m. thuiswerken zijn we soms moeilijker bereikbaar dan gewoonlijk. Onze nummers zijn naar elkaar doorgeschakeld en daardoor kan het soms even duren voordat er opgenomen wordt. Wij vragen uw naam en telefoonnummer achter te laten op de voicemail bij geen gehoor. Wij bellen u dan z.s.m. terug. U kunt uw vraag ook stellen of een belverzoek achterlaten via de e-mail: stip@rocmondriaan.nl
Wij betreuren de omstandigheden en doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te blijven.
088-6662000 / 06-3406 4754

(LET OP! Je kunt je hier niet ziekmelden. Dat doe je op je eigen school).

Openingstijden: op werkdagen 8.00-17.00 uur.

Let op: kijk altijd eerst op de website voor mogelijk aangepaste openingstijden.

Proefstuderen


VO-leerlingen kunnen bij ons komen proefstuderen.

Meer informatie:

Informatie proefstuderen

Aanmelden voor proefstuderen kan via de decaan van je opleiding

Aanmelden voor proefstuderen