Studentenraad

Jij beslist mee!

Als je bij ons op school zit en iets kwijt wilt over de gang van zaken bij ROC Mondriaan, of mee wil praten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plaats waar dat kan. De Centrale Studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten.

Wat doet de Centrale studentenraad?

De Studentenraad heeft inspraak in diverse zaken die de studenten direct raken, zoals de besteding van de 'eigen bijdrage', het studentenstatuut en het 'examen en onderwijsreglement'. Ook mag de studentenraad meedenken met zaken die door het College van Bestuur van Mondriaan (CvB) worden aangedragen. De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. De Studentenraad heeft ingangen bij het regionale bedrijfsleven, overheden en stichtingen en werkt samen met JOB.

Op de scholen zijn er ook decentrale studentenraden. De Centrale studentenraad wordt samengesteld uit leden van deze decentrale raden.

De huidige Centrale studentenraad bestaat uit:

Diego Bhoelan - Studentparticipatie
Noah Sager - Studentparticipatie

Jady Hollander - Kansengelijkheid
Angelos Aroutounian - Kansengelijkheid

Lotte Voortmeijer - Faciliteiten
Yen-Li van der Toorn - Faciliteiten

Tamara van de Pol - Communicatie

Gwenyth de With - Onderwijskwaliteit
Thijs Bunck - Onderwijskwaliteit

Mijn passie en wil is om dingen te verbeteren, mede door de studentenraad kan ik mijn passie voortzetten en tegelijkertijd inzetten voor iets goeds.
Armando Bravenboer