Studentenraad

Jij beslist mee!

Als je bij ons op school zit en iets kwijt wilt over de gang van zaken bij ROC Mondriaan, of mee wil praten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plaats waar dat kan. De Centrale Studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten.

Wat doet de Centrale studentenraad?

De Studentenraad heeft inspraak in diverse zaken die de studenten direct raken, zoals de besteding van de 'eigen bijdrage', het studentenstatuut en het 'examen en onderwijsreglement'. Ook mag de studentenraad meedenken met zaken die door het College van Bestuur van Mondriaan (CvB) worden aangedragen. De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. De Studentenraad heeft ingangen bij het regionale bedrijfsleven, overheden en stichtingen en werkt samen met JOB.

Op de scholen zijn er ook decentrale studentenraden. De Centrale studentenraad wordt samengesteld uit leden van deze decentrale raden.

De huidige Centrale studentenraad bestaat uit:

Julia Ruskauff (BRA) - Voorzitter
Sophie de Boer (KML) - Vicevoorzitter
Nasrin Ahmad (LWP) - Publieke Relaties
Alyshia Martin (LWP) - Publieke Relaties
Nick Vane (BRA) - Notulist
Arian Beeren Puyo (TIN) - Raadslid
Diëgo Bhoelan (TIN) - Raadslid
Samia Boukhizzou (APL) - Raadslid
Jade van der Burgh (BRA) - Raadslid
Umut Çoban (TIN) - Raadslid
Yen-Li van der Toorn (KML) - Raadslid

Mijn passie en wil is om dingen te verbeteren, mede door de studentenraad kan ik mijn passie voortzetten en tegelijkertijd inzetten voor iets goeds.
Armando Bravenboer