Spirit4you

Spirit4you

Spirit4you bestaat uit een samenwerkingsverband tussen vo- en mbo-scholen en gemeenten in regio Haaglanden.

Projecten

Spirit4you wil voortijdig schooluitval terugdringen en de doorstroom van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt bevorderen. Dat doet Spirit4you door middel van verschillende thematische projecten voor scholieren, decanen, ouders en het bedrijfsleven.

De belangrijkste doelstellingen

  • bevorderen van goede doorstroom vmbo naar mbo
  • voorkomen van voortijdige schooluitval
  • bevorderen van kennis over de arbeidsmarkt
  • creëren van maximale ontplooiingskansen op de arbeidsmarkt

Goeie zaak, Spirit4you

Bob, docent vmbo

Contact

Kijk op de site voor meer informatie.
Spirit4you

Regulusweg 11 - 2e etage,

2516 AC Den Haag

Tel: 070-3156340

info@spirit4you.nl

s

Proefstuderen

VO-leerlingen kunnen bij ons komen proefstuderen.

Meer informatie:

Informatie proefstuderen

Aanmelden voor proefstuderen kan via de decaan van je opleiding

Aanmelden voor proefstuderen