Retail Innovatie & Experience Campus

Retail Innovatie & Experience Campus

In de Retail Innovatie & Experience Campus (Retail Campus) werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid personeel. Dit doen zij samen met studenten in retail innovatie labs in Leidschendam-Voorburg.

In de gemeente Leidschendam-Voorburg en omgeving zijn veel retailondernemers actief. In verschillende winkelgebieden geven zij, samen met vastgoedeigenaren, kleur aan de gemeente en vormen zij een belangrijke schakel in de lokale en regionale economie. Ook zijn er diverse opleidingen van mboRijnland, ROC Mondriaan en Haagse Hogeschool die toekomstig en zittend personeel opleiden voor de retailsector.

MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, winkeliersverenigingen, Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan en gemeente Leidschendam-Voorburg denken en werken daarom actief aan het ontwikkelen van plannen.

Het programmateam van de Retail Campus bestaat uit Leo Valk van MKB Leidschendam-Voorburg namens de ondernemers, namens het onderwijs Katrien van Hees van mboRijnland, Marie-Claire Gambon van ROC Mondriaan en Ronald Visser van Ondernemerschap & Retail Management van De Haagse Hogeschool en namens de overheid Jacq Cornelissen als centrummanager van de kernwinkelgebieden in Leidschendam-Voorburg. De organisatie wordt verder ingericht als een projectorganisatie die kan groeien naar een stichting.

Uitdagingen

Veranderd koopgedrag van de consument zet druk op de retailondernemers en hun winkelgebieden. Hierdoor staan ondernemers, onderwijs en overheid voor verschillende en gezamenlijke uitdagingen. Retailondernemers willen hun business versterken maar missen soms de tijd, de middelen en de kwaliteiten om hun business een stap verder te helpen. Ook verloopt de samenwerking tussen ondernemers niet altijd optimaal. Studenten en docenten en het onderwijs willen uitdagend onderwijs dat optimaal aansluit bij de retail-realiteit van nu en de retail-toekomst van morgen. Dit lukt niet wanneer het onderwijs ver afstaat van de retail. De overheid en vastgoedondernemers willen aantrekkelijke winkelgebieden.
Uitdagingen die stuk voor stuk complex zijn en die vragen om innovatieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Hoe?

In een publiek-private samenwerking (PPS) werken retailondernemers, winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, onderwijsinstellingen en hun studenten en de overheid gezamenlijk aan deze uitdagingen. Immers samen komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen die we alleen niet voor elkaar krijgen. PPS Retail stelt de consument centraal in haar plan. De consument is steeds meer op zoek naar gemak, beleving, personalisering en verbinding.
Met de vraag hoe winkelgebieden, retailers en hun huidige en toekomstige medewerkers kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen gaan we in de Retail Campus aan de slag. Heel praktisch en ervaringsgericht. Deze aanpak past zowel bij de ondernemers als bij de studenten die graag leren door te doen. En dan het liefst leren door te doen in een realistische setting, de Retail Innovatie Labs.

Wanneer?

In september 2020 presenteerden ondernemers, onderwijs en overheid samen een plan voor de publiek-private samenwerking (PPS) Retail. Dit plan bevat de ingrediënten hoe de samenwerking en structuur eruit ziet. In het najaar van 2020 is gestart met het voorbereiden van de uitvoering in labs en starten waar mogelijk de eerste initiatieven al. Een aantal labs loopt al, zoals De Blue School.

Missie

De Retail Campus heeft als missie om samen met ondernemers, onderwijs en overheid, al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende, adaptieve en gezonde retailers met betrokken, voldoende en goed opgeleid personeel.

Retail Innovatie Labs

Een Retail Innovatie Lab is een vorm van hybride onderwijs. Hybride onderwijs brengt de school in het bedrijf en het bedrijf in de school. Door het vervagen van grenzen tussen school en het bedrijf, wordt het bedrijf of het winkelgebied ook een lerende context en kan ‘action learning’ plaatsvinden. Dit biedt studenten en docenten de mogelijkheid om binnen het retail bedrijf deel te nemen aan de werkprocessen. Ondernemers en werknemers biedt het de mogelijkheid om te leren. Zo kan hybride onderwijs een bijdrage leveren aan business development en een leven lang ontwikkelen.

In Retail Innovatie Labs werken en leren retail ondernemers, docenten en studenten vrijwillig en nauw met elkaar samen. Met elkaar gaan ze experimenteren, onderzoeken, leren en delen op de thema’s gemak, beleving, personalisering en verbinding. Hierbij staat de klantervaring centraal, ook wel user experience genoemd. Dit doen ze in drie soorten labs die fysiek zullen plaatsvinden in de vier winkelgebieden of vinden virtueel plaats.

Challenge labs

Dit zijn de labs die eenmalig plaatsvinden op basis van een kans (challenge), uitdaging, vraagstuk of probleemstelling vanuit de retail. Vandaar de naam challenge lab. Vraagstukken in deze labs kunnen variëren van online marketing tot aan een parkeervraagstuk, van dynamic pricing tot aan een branding-vraagstuk. Lessen uit de verschillende labs worden breed gedeeld met de partners van de PPS (ondernemers, onderwijs en overheid) en daarbuiten. Zo kan iedereen profiteren van wat er wordt geleerd, ook als je zelf niet deelneemt aan dit lab.

Thema Labs

Thema Labs zijn het hele jaar door bezet met retail ondernemers, studenten en docenten. Voorbeelden zijn: ‘Eerste hulp bij retail’, ‘Support your locals’ of ‘Hype lab’.

Studentstore Labs

Hier staan zowel ondernemen als onderwijs centraal. De Blue School is een eerste voorbeeld van dit type lab, vanaf het voorjaar van 2021 op locatie in Westfield Mall of the Netherlands.