Classroom of the Future

25 februari 2022

Op vrijdagmiddag 25 februari vindt op de Tinwerf en op Bonaire bij de Scholengemeenschap Unit MBO iets bijzonders plaats: beide locaties zijn namelijk op een unieke manier met elkaar verbonden. Door het concept ‘Classroom of the Future’ wordt met de nieuwste digitale technieken een unieke live online leeromgeving gecreëerd tussen Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire. Om dit te illustreren gaan studenten in Den Haag en Bonaire een live Cybersecurity Challenge met elkaar aan en demonstreren ze daarmee de mogelijkheden van het ‘les-op-zeer-lange-afstand’- lokaal.

Beschikbaar maken van onderwijs

Het onderwijsconcept ‘Classroom of the Future’ is opgezet om het ICT-beroepsonderwijs op Bonaire te versterken en kennis beschikbaar te stellen die voorheen niet toegankelijk was. Er zijn lokalen ingericht met apparatuur om de live verbinding tussen Nederland en Bonaire te realiseren, er wordt online over en weer lesgegeven, samengewerkt tussen studenten in Nederland en Bonaire en overlegd tussen docenten van beide scholen.

Samenwerking

Cisco is samen met Axians verantwoordelijk voor de inrichting van de lokalen in Den Haag en Bonaire. De lokalen zijn, gesponsord vanuit het Digitale Versnelling Nederland-programma, voorzien van Webex video schermen zodat een docent op beide locaties tegelijkertijd les kan geven en docenten kunnen worden getraind.

Sebastiaan Bliemert is als schooldirecteur van de School voor ICT één van de drijvende krachten achter het project: ‘’De samenwerking met Cisco en Axians is fantastisch en voorwaardelijk voor het slagen van dit unieke onderwijsconcept. Samen met de Unit MBO van SG Bonaire inspireren en versterken we elkaar met één gezamenlijke doelstelling: het versterken van het ICT-beroepsonderwijs en het opleiden van gekwalificeerd personeel op Bonaire. En we gebruiken deze ervaringen om een impuls te geven naar de andere eilanden en daarbuiten.’’


Meer nieuws lezen