Studenten ROC Mondriaan werken aan innovaties in retail

19 juli 2021

Op 16 juli ondertekenden de partners van de Retail Innovatie & Experience Campus (RI&EC) hun samenwerkingsovereenkomst. In de Retail Campus werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid personeel. Dit doen ze samen met studenten van ROC Mondriaan, mboRijnland en De Haagse Hogeschool in retail innovatielabs in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Studentstore Blue School waar ROC Mondraan en mboRijland gezamenlijk studenten opleiden, is daar een voorbeeld van en om die reden werd de overeenkomst daar ondertekend. Namens ROC Mondriaan tekende lid College van Bestuur Harry de Bruijn de samenwerkingsovereenkomst.

Resultaten

Voor de drie onderwijsinstellingen is deelname logisch en zeer wenselijk want het bundelen van de krachten in de Retail Campus is goed voor zowel het bieden van vernieuwend onderwijs aan studenten, als voor ondernemers om aan te blijven sluiten op de snelle ontwikkelingen in de retailsector en de vraag van de klant.

Harry de Bruijn (op de foto in het midden): ‘’We kunnen het niet alleen, het succes zit in de kracht van de samenwerking, het openstellen voor kennisdeling en het opdoen van nieuwe vaardigheden.”

Studenten en ondernemers hebben het afgelopen jaar al in verschillende living labs samengewerkt. Dankzij het enthousiasme van de studenten hebben voor het eerst tien van ondernemers in Leidschendam-Voorburg succesvol samengewerkt. Zij zijn blij met het verkregen inzicht in de combinatie van gezamenlijke verkoop zowel online als in de winkels. De uitwisseling van de kennis en vaardigheden van studenten met de retailervaring van ondernemers smaakt naar meer.

Toekomst

Na de zomer starten er weer nieuwe labs. De input hiervoor wordt onder meer opgehaald bij de ondernemers(verenigingen). Zo zijn er labs die betrekking hebben op het doen van onderzoek, het ontwikkelen van praktische tools, zoals een app of een digiscan of het testen van technologieën in de winkel, zoals een spy bril. Ook het implementeren van voorstellen die zijn voortgekomen uit de labs van afgelopen jaar staat op de agenda.

Retailondernemers krijgen de komende jaren met veel uitdagingen te maken, onder andere op het gebied van digitalisering, innovatie en de beschikbaarheid van goed personeel. Het is belangrijk dat zij weten hoe ze deze uitdagingen moeten aangaan zodat ze hun klanten goed kunnen blijven bedienen. Ondernemers zijn belangrijk voor levendige en aantrekkelijke winkelgebieden waar consumenten graag komen shoppen en verblijven.


Meer nieuws lezen