Zelf testen op corona

16 april 2021

Hoe leid je studenten op tot professioneel musicalperformer als je niet in een theateromgeving kunt repeteren? Dat was sinds het invoeren van de coronamaatregelen een grote uitdaging voor theateropleiding DAPA, de Dutch Academy of Performing Arts. De opleiding tot musicalperformer meldde zich dus rap aan toen het Ministerie van OCW bij monde van de TU Delft bij Mondriaan een mbo-opleiding zocht om aan de pilot met corona zelftests mee te doen. De pilot duurt tot de zomer en in die tijd kan een groep van 76 studenten en 12 docenten gewoon naar school in het Koorenhuis aan de Prinsegracht, als ze zich twee keer per week onder digitaal toezicht zelf testen volgens een voorgeschreven protocol.

Jan Willem Hoekstra is projectleider van de pilot bij DAPA: ‘’Bijzonder om op deze manier een bijdrage te leveren aan deze nieuwe werkwijze. Het is voor ons een geweldige kans om in deze lockdown tóch de opleiding ‘’bijna normaal’’ te kunnen voortzetten. Het was toch echt een gedoe om de studenten online de danslessen te laten doen in hun slaapkamer.’’

Online zelfteststraat

Om naar school te mogen, testen de studenten zich twee keer per week of de avond tevoren of ’s ochtends vroeg in een online teststraat, door in te loggen in een online test omgeving op internet. De test wordt afgenomen in kleine groepjes die monitoren of de zelftest correct wordt afgenomen. De uitslag ontvangt iedere deelnemer een kwartier later.

Meten is weten

De pilot gaat veel verder dan alleen testen. Studenten en docenten krijgen allen een speciaal polsbandje, waarmee in een dashboard de onderlinge afstand wordt geregistreerd per locatie in het Koorenhuis gedurende de dag. Zo wordt inzichtelijk waar knelpunten zitten in het afstand houden, wat input is voor eventuele aanpassingen op maat om het onderwijs nog veiliger open te houden.


Meer nieuws lezen