Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

22 januari 2021

[Laatste update: 3 februari]

De overheid heeft besloten tot verlenging van extra strenge maatregelen die al eerder zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden tot en met – minstens - dinsdag 2 maart 2021.

Wat betekent dit voor Mondriaan?

Studenten krijgen online les. In principe zijn er geen lessen op school. Maar de overheid maakt voor het mbo een aantal uitzonderingen. Wat mag wel op school?

  • Lessen aan kwetsbare studenten
  • Praktijkonderwijs en vervangende stages op school
  • Examens en tentamens

Bij onderwijs op school blijven de gewone coronamaatregelen gelden. Zo moeten studenten een mondkapje op en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Mondriaan kijkt wat veilig kan in onze gebouwen, ook voor de uitzonderingen die zijn gemaakt.

Binnen het onderwijs dat Mondriaan op school mag organiseren geeft Mondriaan prioriteit aan kwetsbare studenten, examenstudenten en studenten die per 1 februari starten op school. Zo krijgen deze studenten de kans om op school met elkaar kennis te maken.

Avondklok

In verband met de avondklok roostert Mondriaan avondlessen anders in vanaf maandag 25 januari. Studenten worden hierover geïnformeerd door hun eigen school. Zo kunnen studenten en medewerkers van Mondriaan zich houden aan de avondklok.

Werving en voorlichting

  • In 2021 biedt Mondriaan vooralsnog alleen online voorlichting aan. Dit betreft de online Open Dag op 9 maart.
  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.
  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.
Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen