Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

30 september 2020

Een goed en veilig schooljaar in tijden van corona. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons onderwijs en onze werving en voorlichting. Mondriaan heeft hieronder alle maatregelen op een rij gezet. De persconferentie van 28 september heeft niet tot nieuwe maatregelen geleid. Dat betekent dat bestaande maatregelen van kracht blijven. Uiteraard houden we ontwikkelingen in de gaten, en doen we aanpassingen als dat nodig is.

Voor het onderwijs:

  • De 1,5 meter afstand blijft de belangrijkste fysieke maatregel;
  • Voor scholen betekent dit onder meer dat ze de drukke spits moeten mijden. Binnen de campussen wordt gewerkt met slots van aankomst en vertrek;
  • Binnen de gebouwen wisselen docenten zoveel mogelijk van klassen. De klassen zelf verblijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal om het aantal bewegingen te beperken en risico’s op verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen:
  • De 1,5 meter regel beperkt natuurlijk de beschikbare capaciteit. Dat betekent dat een deel van het onderwijsprogramma nog steeds digitaal georganiseerd moet worden. Bij het organiseren van de activiteiten op locatie is afgesproken dat de volgende onderdelen prioriteit krijgen:
  • Examinering 2. Kwetsbare jongeren en 3. Praktijklessen. Daarnaast zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten voor de rest van onze studenten;
  • Internationale reizen voor studenten: Het besluit dat studenten niet naar het buitenland mogen is verlengd tot 1 januari 2021.

Voor werving en voorlichting:

  • In 2020 biedt Mondriaan alleen online voorlichting aan. Dan gaat het om de Mondriaan Markt en de Techniek Markt op 13 oktober en om de Open Dag op 10 november.
  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.
  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.

Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen