Jaarverslag 2019 gepubliceerd

13 juli 2020

ROC Mondriaan is in 2019 gestart met de uitvoering van de Kwaliteitsagenda (KA), die loopt tot 2022. In het recent uitgebrachte Geïntegreerd Jaardocument (GJ) 2019 is te lezen hoe wordt ingezet op ambities als investeren in pedagogisch-didactische vaardigheden, het verlagen van het voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van de interne doorstroom.

Klik hier voor het volledige verslag.


Meer nieuws lezen