Geen lessen op school

24 maart 2020

Geen lessen en time out voor alle examenactiviteiten op school

Bij Mondriaan gaan lessen en alle examenactiviteiten op school tot en met 6 april niet door. ROC Mondriaan volgt daarbij de lijn van de MBO Raad en het ministerie van OCW om vanaf vandaag tot en met 6 april de deuren te sluiten voor alle examenactiviteiten. ROC Mondriaan neemt daarmee de genoemde time out. Zowel voor het vavo als voor het mbo. Mondriaan neemt de tijd om in die komende twee weken voorbereidingen te treffen voor het zo goed mogelijk door laten gaan van de examens na 6 april, waarbij we ruimte hebben voor de uitvoering daarvan tot de zomer.

Van maandag 16 maart tot en met 6 april geldt daarom:

  • Studenten hoeven voor hun lessen niet naar school te komen.

  • Examenactiviteiten op school vinden niet plaats.

  • Waar mogelijk wordt onderwijs op afstand ingericht. Studenten worden hierover door hun school geïnformeerd.

Maatschappelijke bijdrage

ROC Mondriaan wil zoveel mogelijk bijdragen aan de opgave waar we als samenleving voor staan. Vanuit sommige sectoren krijgen wij het verzoek om studenten (zowel BBL- als BOL-studenten) zoveel mogelijk te laten werken. Bij andere sectoren is het werk juist stilgevallen.

ROC Mondriaan wil waar mogelijk aansluiten bij de behoefte van bedrijven en instellingen om zo bij te dragen aan de continuïteit van de samenleving. Zeker als het gaat om de zorg- en welzijnssector en andere vitale sectoren. Zo doen zorginstellingen een beroep op onze docenten en studenten zorg en welzijn. Samen met de sector kijkt Mondriaan nu hoe zij kunnen worden ingezet.

Meer informatie?

Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.

[Update 24 maart]


Meer nieuws lezen