Corona en onderwijs en voorlichting 2020-2021

5 oktober 2020

Een goed en veilig schooljaar in tijden van corona. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons onderwijs en onze werving en voorlichting. Mondriaan scherpt vanaf dinsdag 6 oktober het beleid op twee punten aan. Vanaf die datum geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen en worden de lessen zoveel mogelijk online gegeven. Hieronder staan alle nu geldende maatregelen op een rij. Uiteraard houden we ontwikkelingen in de gaten en doen we aanpassingen als dat nodig is.

Voor het onderwijs:

*** Lessen worden zoveel mogelijk online gegeven.**
Scholen houden hierin de ruimte om eigen afwegingen te maken. Deze afweging zal echter scherper worden bezien. Dat blijft gebeuren aan de hand van de prioriteiten die bij Mondriaan zijn vastgesteld:   

  • Kwetsbare groepen,  

  • Examinering,  

  • Praktijkonderwijs/BPV.  

Daar waar daarnaast nog ruimte is, benutten we die uiteraard nog zo veel mogelijk, maar online lessen hebben de voorkeur.  

*** Dringend advies voor het dragen van een mondkapje** 

Vanaf dinsdag 6 oktober geldt er bij Mondriaan een dringend advies om een mondkapje te dragen in de ‘openbare verkeersruimtes’ (zoals de gangen en trappenhuizen). Daar is het lastig om 1,5 meter afstand altijd te waarborgen. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers. In de lokalen mag het mondkapje af als je eenmaal zit. Studenten zitten hier op 1,5 meter afstand tot elkaar. Uiteraard blijven daarnaast de bestaande afspraken gelden dat mondkapjes gedragen worden in bijvoorbeeld praktijklessen waar de 1,5 meter niet altijd kan worden gewaarborgd.   

Voor werving en voorlichting:

  • In 2020 biedt Mondriaan alleen online voorlichting aan. Dan gaat het om de Mondriaan Markt en de Techniek Markt op 13 oktober en om de Open Dag op 10 november.

  • Meer informatie vind je op de pagina over de Open Dagen.

  • Naast de online voorlichtingsmomenten kun je hier ook een vraag stellen over een opleiding of een voorlichting.

Om veilig en verantwoord onderwijs te geven, gelden de algemene richtlijnen van de overheid en RIVM en de kaders van OCW voor het mbo.  

Bij vragen en antwoorden vind je meer informatie over ROC Mondriaan en het coronavirus.


Meer nieuws lezen