Sportcampus Zuiderpark geopend

14 juni 2017

Op 14 juni is de Sportcampus Zuiderpark officieel geopend. Hiervoor kwamen uit acht Haagse wijken groepen sporters met puzzelstukjes het podium op om daar samen met burgemeester Krikke en gastheer Kees Jansma de Haagse stadskaart compleet te maken. Toen dit eenmaal gedaan was opende de burgemeester de sportcampus officieel door een grote sleutel in het sleutelgat onder de kaart te steken, waarop de gordijnen van de glazen gevel omlaag gingen. Iedereen kon zo naar binnen kijken en zo ook meteen naar binnen gaan voor het tweede gedeelte van het programma, dat plaatsvond in de topsportzaal, de centrale zaal van de campus. Het welkomstwoord was van wethouder Baldewsingh, Leonard Geluk van de Haagse Hogeschool en natuurlijk ook van onze bestuursvoorzitter Pierre Heijnen. Rabin Baldewsingh is heel trots op het nieuwe gebouw. “We zijn hier op heilige grond, want al in 1925 stond hier het stadion van ADO Den Haag dus dit is een prachtige plaats om het sportklimaat te bevorderen. Een prachtig citaat van Nelson Mandela heeft hier dan ook een plekje aan de muur gekregen: “Sport has the power to unite, sport has the power to inspire and sport has the power to connect.”

Pierre Heijnen wees erop dat dit gebouw niet de echte sportcampus is: het Zuiderpark is met zoveel accommodaties en mogelijkheden de echte sportcampus, en dit gebouw is het hart ervan. Hij wilde vooral alle facilitair medewerkers extra bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. “Later zullen we zien dat Hagenaars die hier begonnen zijn goud gaan winnen voor Nederland, voor Den Haag en voor de Sportcampus Zuiderpark.” De felicitaties kwamen overal vandaan, zo was Camiel Eurlings te zien op een film waarop ook hij het belang van sport benadrukte als een middel om jongeren tot elkaar te brengen. “Met educatie, sportonderzoek, breedtesport en topsport is de cirkel nu rond”. Thomas Bach, voorzitter van het IOC noemde Den Haag een stad die nu niet alleen bekend staat als stad van Vrede en Recht maar nu ook van Topsport.

Hierna kwamen ook de 070-helden (ambassadeurs voor sport in de stad) zoals Anicka van Emden nog aan het woord, de directeur van NOC-NSF en onze eigen uitblinker Nebi Tasbas samen met twee studenten van de Haagse Hogeschool. Een van de architecten van het gebouw legde nog uit hoe duurzaam de campus is met grondwaterverwarming en zonnepanelen op het dak die samen zo groot zijn als een voetbalveld. Het HaloDemoTeam zorgde voor een spetterende afsluiting en daarna mochten de vele gasten nog in het gebouw rondkijken. Komend weekend is iedereen welkom om alvast een kijkje te komen nemen en ook dan staan studenten klaar om de gasten rond te leiden.


Meer nieuws lezen