Betere voorbereiding mbo’ers op pabo

3 februari 2017

In de Haagse regio kunnen studenten mbo-4 van álle opleidingsrichtingen vanaf 1 september 2017 deelnemen aan een nieuw traject om hen voor te bereiden op de hbo-opleiding tot leraar basisonderwijs, de pabo. Direct na hun opleiding volgen zij zes maanden lang een speciaal voor hen ontwikkeld voltijdsprogramma. Dit initiatief is één van de drie pilots ‘Meer mbo-talent voor de pabo’, waarvoor minister Bussemaker 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt uit het programma Gelijke kansen. De andere twee pilots vinden plaats in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse regio krijgt de pilot vorm in een samenwerking van Mondriaan samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en ROC Leiden/ID College.

De proef is met name bedoeld voor mbo’ers met een andere opleiding dan de mbo-opleiding Onderwijsassistent. Ze worden bijgespijkerd in taal en rekenen en oriënteren zich op het beroep van leerkracht door mee te lopen op basisscholen en pabo’s. Daarnaast krijgen ze een grondige voorbereiding op de verplichte toelatingstoetsen voor de pabo in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Tijdens de zes maanden blijven de studenten gewoon bij Mondriaan ingeschreven, maar volgen zij het programma op de pabo en blijven zij recht houden op studiefinanciering.

Met een mbo diploma kan je sinds 2015 niet langer automatisch op de pabo toegelaten worden. Nu moeten er vóór toelating drie toetsen gedaan worden om aan te tonen dat je de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek op voldoende niveau (havo3/vmbo-tl 4) beheerst. Deze toetsen hebben de instroom vanuit het mbo naar de pabo echter met tachtig procent doen dalen. Het doel van de pilot is dan ook om de instroom weer te vergroten en meer divers te maken


Meer nieuws lezen