Kwaliteitscertificaat internationalisering voor ROC Mondriaan

30 september 2016

Internationalisering staat stevig op de agenda van ROC Mondriaan. Voor bewezen kwaliteit van internationalisering hebben wij samen met zeven andere mbo-instellingen op 29 september 2016 het certificaat Vet Mobility Charter ontvangen. Met dit kwaliteitscertificaat kunnen voor studenten en medewerkers de komende jaren meer en eenvoudiger internationale stages, uitwisselingen en scholingsactiviteiten worden aangevraagd. Het certificaat is uitgereikt in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+, dat vanaf 2014 tot 2020 in totaal een budget kent van meer dan 14 miljard Euro.

Horizon verbreden

Nederland is sterk internationaal georiënteerd. Daarom is het goed om te weten wat er allemaal buiten onze landsgrenzen afspeelt. Van elkaar leren. Nieuwe inzichten verwerven. Moderniseren van les- en leermethoden. Uitwisseling van ervaringen. Dat alles vraagt van het onderwijs om ook over de grenzen te kijken. Regelmatig zijn studenten en docenten in het buitenland actief in projecten die de horizon van het onderwijs of persoonlijke kennis verbreedt.

‘Competente rebellen’ moeten er van de Nederlandse opleidingen komen: ‘Grensoverschrijdende denkers en doeners die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweegbrengen.’ (visiebrief Internationalisering, minister Bussemaker, 2014)

Studieprojecten

Internationale stages zijn geen reisjes, maar realistische studieprojecten. In dat kader onderneemt ROC Mondriaan allerlei internationaliseringsactiviteiten die met een Erasmus+ subsidie zijn gehonoreerd. Zo hebben studenten MBO-verpleegkunde stage gelopen in Spanje, waar ze meer handelingen mochten verrichten. Er is een voorzichtige stap gezet om met studenten een handelsmissie op te zetten naar Marokko. Jaarlijks bezoeken zo’n 800.000 Chinese toeristen Nederland. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen. Voor studenten van de Hospitality campus is het goed om dan iets van de Chinese cultuur en keuken te begrijpen. Steeds betekent internationale uitwisseling een verrijking van de opleiding.

Stimulans

Het Vet Mobility Charter is een stimulans om internationalisering binnen ROC Mondriaan verder te ontwikkelen en als onderdeel van het curriculum bij meer opleidingen een plek te geven. Zo worden mogelijkheden bekeken om aan internationale projecten te werken waarin medewerkers en studenten actief zijn. Voor de baan van morgen is een internationale ervaring onontbeerlijk. ROC Mondriaan opent samen met Erasmus+ de mogelijkheid die ervaring op te kunnen doen.

Kijk dan eens op:

Erasmus+

Nuffic


Meer nieuws lezen