Wauw! WOW!

15 september 2016

Het toekomstige gebouw van MBO Westland heeft een naam gekregen. WOW: World Of Westland. De lancering van de naam en het slaan van de symbolische eerste paal vond plaats op 13 september. Medio 2017 moet het gebouw klaar zijn. De participanten ROC Mondriaan, Albeda, Lentiz, de gemeente Westland en het bedrijfsleven hebben de handen in elkaar geslagen om hun droom te realiseren: onderwijsproducten die er toe doen voor de regio. WOW wordt daarin de bron van ‘Inspiration’ en ‘Innovation’.

Westland in beweging

De ‘Wauwfactor’ in het Westland moet voelbaar worden in het WOW-gebouw. Dit wordt de ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en het onderwijs, waarbij vanzelfsprekend de klemtoon ligt op de glastuinbouw. Het Westland is het grootste tuinbouwgebied ter wereld. Het is een broedplaats van kennis die reikt aan het wereldvoedsel vraagstuk, internationaal zakendoen en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Om deze rol te blijven spelen is onderwijs van cruciaal belang. Investeren in de toekomst is investeren in kinderen. Het WOW maakt deel uit van dit grotere geheel en krijgt een belangrijke rol in de ontwikkeling in de regio. Het schoolgebouw gaat uiteindelijk een plek geven aan studenten die zich bezig houden met de tuinbouw op zowel MBO-, HBO-, als wetenschappelijk niveau. Daarnaast biedt ROC Mondriaan natuurlijk de opleidingen Entree, Dienstverlening, Kinderopvang, Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg en Onderwijsassistent.

Artist impression WOW-gebouw


Meer nieuws lezen