Energiek symposium Extra Strong

18 augustus 2016

Tijdens het symposium Extra Strong van 23 juni 2016 bleek hoe inventief zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid inspelen op de veranderende zorgvraag. Samenwerken, verbinden en kennisdeling vormden de rode draad van de vele workshops. Harry de Bruijn sprak in zijn openingswoord over “Samen ontdekken, samen de toekomst in” en dat is precies wat Extra Strong beoogt. Honorering door minister Bussemaker van de aanvraag bij het regionale investeringsfonds maakte Extra Strong mogelijk. Extra Strong bouwt voort op het succesvolle actieprogramma STRONG (Studie Route Net Gezondheid) in Haaglanden, waarin zorg- en welzijnsinstellingen, de gemeente en het onderwijs de handen ineengeslagen hebben om een antwoord te vinden op de ingrijpende transitie in de zorg.

Extra Strong richt zich op verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de veranderende arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn. We zien een verschuiving naar wijkgericht werken, een toename van extramurale zorg en het toepassen van technologische innovaties. Daarin staat de menselijke maat centraal. Van de toekomstige zorgverlener wordt een proactieve en cliëntgerichte dienstverlening verwacht. De zorgverlener komt immers steeds meer bij de burger thuis en dat betekent dat hij/zij zich moet aanpassen en zelfstandig oplossingen moet vinden voor onverwachte situaties. Hoe de sector er over vijf jaar uit zal zien, is niet exact aan te geven. Er is een enorme transitie aan de gang. Dat vraagt van toekomstige zorgwerkers nieuwe skills en een ondernemende en flexibele werkhouding. Met het onderwijs moeten er afspraken worden gemaakt over een goede balans tussen theorie en praktijk.

Het symposium werd afgesloten door wethouder Ingrid van Engelshoven. Voor de gemeente staat voorop het leveren van de nodige zorg in de regio, kansen bieden aan jongeren op de arbeidsmarkt en het verbinden van onderwijs met innovatie en werkgelegenheid in de zorg. In Extra Strong komen deze drie uitgangspunten aan de orde. Tijdens het symposium bleek de bereidheid om samen te werken en de betrokkenheid groot te zijn. Het symposium was een bron van inspiratie voor het onderwijs, de overheid en de aangesloten instellingen en bedrijven. Zo maakten de deelnemers kennis met Zora; de eerste ‘humanoïde robot' ter wereld die wordt ingezet voor de activering van ouderen in woonzorgcentra en op scholen voor jonge autistische kinderen.

Klik hier voor een film die over het symposium is gemaakt


Meer nieuws lezen